Når danskerne i disse tider bliver nødt til at spænde livremmen ind, skal politikerne selvfølgelig kunne det samme.

Det nytter ikke noget, hvis partierne på Christiansborg fortsætter i samme rille og blot bevidstløst poster flere penge i den offentlige sektor uden syn for, om pengene bruges rigtigt, eller om det, man bruger penge på, i det hele taget er nødvendigt.

Inflationen løber hurtigt. De fleste danskere oplever, at pengene ikke rækker så langt mere.

Den rigtige måde at handle på i denne situation er at opkræve mindre i skat, så danskerne får flere af deres egne penge retur til at betale regningerne med.

Så må politikerne tage fat, hvor de kan og spare pengene. Gøre tingene anderledes og vise noget mod og handlekraft til at udlade at gøre det, der ikke er nødvendigt eller direkte spild af penge.

Det kan vi ikke forvente af Socialdemokratiet og venstrefløjen, men det bør danskerne kunne forvente af deres borgerlige politikere.

Under Mette Frederiksens regering er gennemsnittet af danskerne i ni ud af ti indkomstgrupper blevet fattigere. Det er skandaløst, og det behøver danskerne ikke finde sig i. Samlet skal den borgerlige opposition love en anden vej.

En borgerlig regering skal føre en vækstpolitik, der gør danskerne rigere – ikke fattigere. Og friere – så politikerne bestemmer mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Jeg og Nye Borgerlige vil gerne være med til at påtage os opgaven, og vi går ud fra, at alle borgerlige partier vil være med til at tage ansvar.

Vi begyndte sidste år, hvor vi fremlagde konkrete forslag til Finansloven, som fjerner for seks milliarder kroner frås.

Halvdelen, de tre milliarder, vil vi bruge på at styrke kernevelfærden. De andre tre milliarder kan vi sende tilbage til danskerne i form af varige skatte- og afgiftslettelser.

Tre milliarder i lavere skatter og afgifter er 50% mere end det engangsbeløb, Mette Frederiksen har afsat til ’inflationshjælp’ på finansloven.

Vi kommer til at gøre det samme i år. Vi udpeger yderligere seks milliarder i frås, når næste års finanslov bliver behandlet. Seks milliarder som kan lægges oveni de seks fra sidste år, som resten af Folketinget stemte nej til.

Kærlig hilsen
Pernille