Afslutningsdebat, onsdag den 2. juni 2021

Det andet år med et blodrødt flertal og en stadigt mere magtfuldkommen socialdemokratisk regering er gået.

Det har givet danskerne højere skatter, større gæld, mere kontrol og flere love.

Den socialdemokratiske regering har uden lovgrundlag aflivet minkene, nedlagt minkerhvervet og påført danskerne en erstatningspligt på mange milliarder kroner.

Det blodrøde flertal har fremtvunget en kovending i udlændingepolitikken, hvor IS-terrorister nu aktivt hentes til Danmark.

Hvis man skal sige noget positivt – og vil jeg meget gerne – så er det, at dette andet år med det blodrøde flertal og den magtfuldkomne socialdemokratiske regering har bragt de blå partier tættere på hinanden.

Det giver håb.

Danske soldater har kæmpet i Irak og i Syrien mod Islamisk Stat. Danske soldater har sat livet på spil for at reducere den trussel mod sikkerheden, som terrororganisationen Islamisk Stat var og stadigvæk er.

Fra de vestlige demokratier rejste muslimer til det islamiske kalifat optændt af helligt had til friheden og folkestyret for at deltage i kampene. Godt og vel 150 muslimer fra Danmark har deltaget på fjendens side – altså kæmpet imod Danmark og vores allierede.

Det er mennesker, som aldrig bør lukkes ind i Danmark igen. Det var jeg og et flertal i Folketinget faktisk ret enige med regeringen i.

Enigheden holdt ind til den 18. maj. Den dag vendte regeringen rundt på en tallerken og besluttede sig for aktivt at hente is-terrorister fra Syrien til Danmark.

Det er uansvarligt.

De danske soldater, der siden 2014, hvor Danmark blev en del af alliancen, er rejst ud for at bekæmpe Islamisk Stat, bliver hånet og latterliggjort af statsministerens kovending.

De fjender, de danske soldater satte livet på spil for at bekæmpe, kommer nu til Danmark. De får kontanthjælp, boligsikring og en lejlighed i det sociale boligbyggeri. De får et gult sygesikringskort, og kan søge om livslang førtidspension med henvisning til de traumer, de har fået i Kalifatet.

Har statsministeren og regeringen andet end hån til overs for de danskere, der nu skal leve med utrygheden, betale regningen og i fremtiden skal lære at ’holde en ordentlig tone’, når de møder landsforræderne på havnen – eller andre steder?

Jeg har svært ved at høre andet end hån i den beslutning.

Og hvorfor må man spørge? Var der et flertal her i Folketinget uden om regeringen, som krævede at få is-terrorister til Danmark?

På ingen måde. Der var kun en højtråbende venstrefløj assisteret af Radikale Venstre og det kulturradikale parnas omkring nogle dagblade og DR.

Statsministeren og regeringens ministre påstår rask væk, at importen af terrorister øger trygheden for danskerne.

I realiteten er det en indrømmelse til voldsmandens veto.

I stedet for at bekæmpe dem og holde dem på afstand, giver regeringen efter og lukker terroristerne ind.

En ansvarlig statsminister havde handlet helt anderledes.

En ansvarlig statsminister havde givet besked til politi og PET om at sikre de danske grænser – om at sørge for, at de mennesker aldrig, aldrig nogen sinde ville kunne komme ind i Danmark.

Det ligner på en prik, den reaktion på trusler om vold, som betyder, at man viger og ikke længere vil tegne profeten, at man lukker munden og ikke vil kritisere islam.

Regeringens forklaring er langt ude. Den reelle årsag til kovendingen er nemlig lige så åbenlys, som den er afskyvækkende.

Statsministeren og regeringen importerer nu is-terrorister, fordi venstrefløjen truede med at fyre to ministre.

Tænk engang at udsætte danskerne for en terrortrussel for at sikre taburetten under et par ministre.

Så har smagen af magt vundet over al anstændighed.

Magtfuldkommenheden tog også over, da regeringen i november sidste år, helt alene og uden lovhjemmel, satte sig for at udrydde minkerhvervet i Danmark.

Hvorfor skulle minkerhvervet nedlægges?

Fordi der var en ny farlig smitte blandt minkene? Nej, den var væk, da man tog beslutningen. Fordi sundhedsvæsenet ville bryde sammen, hvis man ikke nedlagde minkerhvervet? Nej, det var der ingen risiko for.

Man nedlagde minkerhvervet, fordi venstrefløjen i årevis har bekæmpet minkavl i Danmark og her så en chance for at få sin vilje, og fordi regeringen havde fået mere smag for magt end for folkestyre.

Ulovlighederne har kostet 15 – 20 milliarder kroner og efterladt en enorm miljøskandale. Hvem betaler den regning? Det gør danskerne selvfølgelig. De samme danskere, som statsministeren nu giver is-terrorister som naboer.

Det er ikke kønt. Det er virkelig noget skidt.

Og det bekræfter mig i, at det er en rigtig dårlig idé at overlade det til venstrefløjen og Radikale Venstre at diktere de vilkår, danskerne skal leve under.

Det gælder på udlændingepolitikken. Det gælder på den økonomiske politik.

Og det gælder helt aktuelt i miljø- og den såkaldte ’klimapolitik’, hvor venstrefløjen og Radikale Venstre i forening insisterer på at afvikle dansk landbrug.

Lad det derfor i dag være en opfordring til regeringen herfra: Vend ryggen – ikke til danskerne – men til venstrefløjen.

Lad os indrette den offentlige sektor med højere kvalitet, men til en lavere pris. Sæt de ansatte fri. Vis respekt for deres faglighed.

Lad os udvikle dansk landbrug i stedet for at afvikle det. Vis den
samme respekt for landmanden og hans faglighed. Det er landmanden, der ved, hvordan man driver landbrug – ikke politikerne. Og slet ikke venstrefløjens politikere.

Og lad os løse udlændingepolitikken fra bunden, og stoppe det forfærdelige svigt, som regeringens kovending er udtryk for.

Corona-tiden har været slem at komme igennem. De gamle og svage har været udsatte. De unge har lidt under nedlukningen. De selvstændige har tabt deres penge, og nogle har mistet deres livsværk.

Alt imens politikerne i regeringspartiet har ladet magten stige sig til hovedet.

Den socialdemokratiske regering handler, som om den tror, at folkestyret kan trives i lænker, og fortsætter sit magt-ridt ufortrødent – senest med det totalt kiksede forsøg på at flytte kriminelle udlændinge til Langeland.

Danskerne kommer ikke til at finde sig i det. Danskerne vil gennemskue konsekvenserne af at stemme et rødt flertal ind i Folketinget.

Den dag ser jeg frem til – på danskernes vegne.

Jeg glæder mig, selvom det måske halter lidt mellem os i oppositionen med at få formuleret det borgerlige alternativ.

Det går dog meget bedre nu, end det gjorde sidste år på denne tid.

Simpelthen fordi borgerlige løsninger bare er bedre. Fordi borgerlige løsninger i modsætning til venstrefløjens kan tåle mødet med virkeligheden.

Så er det lettere at finde sammen – vi skal blot alle sammen i den borgerlige opposition være os vores borgerlighed bekendt.

Naturen og dens værdier skal bevares – men landmanden er ikke naturens fjende. Han er en ven.

Vi skal værne om vores kultur og arv, de blivende værdier – men ikke kaste penge ud til gøgl og pop, og heller ikke til en forældet tanke om et statsligt mediehus som DR.

Sammen i den borgerlige lejr skal vi blive enige om, at politikerne skal bestemme mindre, og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Blander politikerne sig mindre, kan skatter og afgifter sænkes, og danskernes frihed blive større.

Borgerlige partier skal kort sagt finde sammen om at værdsætte og styrke det nationale fællesskab og værdierne – ikke overlade til andre at definere og lovgive for os i vores eget land.

Og så skal vi selvfølgelig løse udlændingepolitikken fra bunden. Gør vi ikke det, kan alt andet være lige meget, for så forsvinder det Danmark, vi elsker og holder af.

Kære kollegaer her i Folketinget. Tak for nogle gode og til tider skarpe debatter i årets løb. Jeg sætter stor pris på mange af jer og har respekt for de fleste på trods af vores uenigheder.

Mange af debatterne har jeg på video, og kan se igen og igen – men det ved I jo allerede, hvis I følger Nye Borgerlige på Facebook. Og det kan jeg jo høre på kommentarerne, at I gør.

God sommer.