17.01.2017 Der tales ofte om politikeres menneskesyn. Det bruges ofte til at udgrænse politiske modstandere, når argumenterne slipper op.

Når der tales om politikeres menneskesyn, ligger der som oftest implicit i det, at deres menneskesyn er dårligt, og at ens eget menneskesyn er meget bedre.

Venstre skrev i september, at Nye Borgerlige menneskesyn var anderledes end deres:

“Det er ikke et menneskesyn, jeg deler«, siger fungerende politisk ordfører Jacob Jensen (V).

Det er blandt andet Nye Borgerliges politik om, at muslimer ikke må bære tørklæde på skoler og på offentlige arbejdspladser, der udgør et »anderledes menneskesyn«, fordi forslaget er uforeneligt med den frihed for den enkelte, som Venstre værdsætter, forklarer han.

»Hvis folk vil leve på en bestemt måde med eller uden tørklæde, og det i øvrigt ikke har nogen deciderede udfordringer i forhold til en given funktion, som man skal løfte i samfundet, så må folk leve, som de vil. Og det skal jeg som politiker være den sidste til at blande mig i«, siger Jacob Jensen.”

I dag, fire måneder senere, har Venstre tilsyneladende ændret menneskesyn. Det fremgår i hvert fald af en artikel i dagspresen at:

”Unge muslimske piger skal ikke bære tørklæde i folkeskolerne, mener Venstre, der kalder påklædningen et symbol på dominans og undertrykkelse. Skolerne skal tage et opgør med det, siger V-ordfører, hvor forbud mod tørklæder kan komme på tale. Partiet vil dog ikke lovgive om det.”

Partiet vil ikke lovgive om det, i modsætning til Nye Borgerlige, men det er nu blevet et problem for Venstre, at muslimske piger bærer tørklæde i folkeskolen.

Man har et standpunkt til man tager et nyt. Det gælder tilsyneladende også for menneskesyn.

Nye Borgerlige mener, at islam hører til i privatsfæren. Alle har naturligvis ret til at tro på, hvad de vil. Det kunne vi ikke drømme om at blande os i. Men i offentlige institutioner har islamiske symboler ingen plads.

En folkeskoleelev skal ikke undervises af en tørklædeklædt lærer. En muslimsk elev må vente, til det har ringet ud efter sidste time, før hun iklæder sig islams symboler. Det mener vi er nødvendigt, for at respektere det danske samfunds værdigrundlag. Og vi mener ikke, at kampen skal lægges i den enkelte folkeskole. Det vil give uendelig diskussioner lokalt. Vi mener, at det er en beslutning, som skal tages nationalt.

http://politiken.dk/indland/politik/article5636883.ece

http://www.b.dk/politiko/nu-vil-venstre-have-et-opgoer-med-muslimske-toerklaeder-i-skoler-det-symboliserer