04.02.2017 Når man diskuterer indvandringspolitik og asylindvandring, er det påfaldende, at de, der er tilhængere af en stor indvandring, aldrig bliver udfordret på deres argumenter. De bliver aldrig afkrævet konkrete svar.

Det er tit blevet påstået, at det multikulturelle samfund i sig selv er godt. Det er aldrig blevet forklaret, hvori det gode består.

Hvad er det konkret, der er blevet bedre i Danmark pga. den muslimske masseindvandring?

Der kan gives mange eksempler på ting, der er blevet dårligere. Indvandringen er meget omkostningsfuld for det danske samfund, fordi alt for mange af de indvandrede ikke deltager på arbejdsmarkedet.

Der er stor overkriminalitet blandt især ikke-vestlige efterkommerne (ikke-vestlige indvandrere og efterkommere modtager eksempelvis ca. 25 % af alle ubetingede fængselsdomme, selvom de kun udgør godt 8 % af befolkning, og i de 8 % er endda inkluderet nationaliteter, som ikke er overkriminelle).

Der er opstået kulturelle konflikter, vi aldrig har oplevet før. Hvilke konkrete gavnlige effekter har masseindvandringen fra muslimske lande haft for Danmark og danskerne, som mere end kompenserer for dette?

Når jeg debatterer asylpolitik i dag, er et af mine argumenter, at hvis vi helt stopper med at tildele asyl i Danmark, vil asylansøgerne holde op med at komme. Det er logisk. Hvis man fjerner incitamentet til at søge hertil, vil mennesker naturligvis ikke bruge mange penge på en farefuld færd hertil.

Hvorfor skulle de gøre det, hvis de ved, at de ikke vil opnå noget ved det?

Jeg mødes ofte med modargumentet, at det ikke vil afholde folk fra at søge hertil, men jeg får aldrig en forklaring på hvorfor, det ikke vil det.

Det samme gælder grænsekontrol. Det påstås uden nogen form for argument, at grænsekontrol ikke virker. Grænsekontrol har altid virket, og det virker den dag i dag. Det blev senest bevist i Østeuropa, hvor opsættelse af grænsehegn lukkede Balkanruten. Hvordan kan man så påstå, at grænsekontrol ikke virker?

Det er på tide, at de, der hævder ting, som strider imod al erfaring og almindelig sund fornuft, bliver afkrævet en forklaring. Opfordringen er hermed givet.