Landbrugsforhandlingerne fortsætter i dag, og med til mødet har de fem borgerlige partier et fælles udspil.

Regeringen og venstrefløjen vil bruge deres flertal til at sende op mod 14.000 arbejdspladser ud af landet. Arbejdspladser i landbruget og i fødevaresektoren.

Det vil blive enormt dyrt for danskerne, og netop den type arbejdspladser ligger ofte i yderområderne og på landet, hvor det i forvejen er svært at etablere nye arbejdspladser.

Det er helt skævt, uretfærdigt og unødvendigt.

Derfor har vi i Nye Borgerlige valgt at gå sammen med alle de andre blå partier for at forhindre, at en klimapolitik, som på mange planer allerede er løbet helt løbsk, vil få sådanne katastrofale følger for landbruget og hele fødevareerhvervet.

Regeringen og venstrefløjen er fuldstændig blinde for, at det ikke hjælper en disse at skære ned på landbruget i Danmark, når produktionen så blot flytter til udlandet.

For dansk landbrug er ikke blot blandt de mest miljøvenlige i verden. Dansk landbrug producerer også med langt mindre CO2-udledning, end man gør andre steder.

Jeg og Nye Borgerlige mener, at det bedste, vi kan gøre for resten af verden, er at give bedre muligheder for dansk landbrug til at producere flere gode fødevarer til verdensmarkedet.

Vi er enige med landbruget i, at det er klogt at tage ufrugtbare lavbundsjorde ud af produktion. Det kan give nogle andre naturtyper og være med til at reducere udledning af kvælstof til søer og fjorde.

Det vil vi gerne bruge penge på. Det er god miljøpolitik.

Men vi vil ikke være med til at kvæle landbrugsproduktion i Danmark ved at skærpe kravene til udledning og samtidig forringe landmandens mulighed for at tjene penge, og vi vil heller ikke omlægge EU-støtten, så danske landmænd stilles ringere end andre i EU.

Det er rene maverick-metoder, som kun bringes i spil af dem, som helst så dansk landbrug blive afviklet frem for udviklet.

Du kan læse hele forhandlingsudspillet fra de blå partier på linket nedenfor.

Læs det fælles blå landbrugsudspil