Vi har i dag indgået en aftale med de andre politiske partier om landbrugets fremtid.

Dansk landbrug er verdens bedste, og danske landmænd er klimahelte.

Den bedste måde at sikre landbrugets fremtid er ved at give danske landmænd mulighed for at producere mere og flere af de fødevarer, som både er bedre og mere miljøvenlige end konkurrenternes på verdensmarkedet.

Det er det, vi har kæmpet for i aftalen.

Det er slet ikke endt så slemt, som det kunne have gjort. Det er faktisk ret OK, hvad vi er blevet enige om.

Det skyldes først og fremmest et godt og solidt arbejde fra den samlede blå oppositions side – og et forbilledligt sammenhold mellem de blå partier.

Jeg er glad for, at vi sammen blandt de borgerlige partier kan levere resultater og kompromisser, når det gælder.

Øverst på vores dagsorden har stået landbrugets mulighed for at udvikle sig i stedet for at blive afviklet.

Vi har lagt kræfterne i at sikre, at de mange tusinde arbejdspladser i landbruget og følgeerhvervene kan bestå, at livet på landet og i de små samfund ikke skal betale prisen for venstrefløjens ideer om, hvordan landbrug skal drives i Danmark.

Det er lykkedes. Landbruget får mulighed for at omstille sig til en mindre udledning af CO2 og kvælstof med fortrinsvis frivillige virkemidler.

Hvis scenen havde været overladt til venstrefløjen, var 15.000 arbejdspladser forsvundet ud af landet, så fødevarerne ville skulle produceres i Polen eller Ukraine i lavere kvalitet og med større miljøbelastning, end de danske landmænd præsterer.

En særlig mærkesag for os i et hjørne af aftalen har været at få gjort op med den helt umulige ammoniak-regulering, som i praksis har stavnsbundet op mod 300 landmænd, der ingen mulighed har haft for at udvikle deres bedrift.

Det bliver der nu gjort noget ved. Ammoniakreguleringen skal moderniseres.

Samtidig er det lykkedes at blive enige om en fornuftig måde at forbedre vandkvaliteten i fjordene og de kystnære farvande på.

Der er afsat penge til nye tekniske løsninger, og ikke mindst skal kommunerne i de kommende år få bedre styr på deres spildevand, som i dag ofte ender urenset i kystområderne, fordi kloakker og rensningsanlæg er underdimensionerede eller forældede.

Kvælstofbelastningen kommer nemlig langt fra altid fra landmændene. Også byerne udleder meget, og undersøgelser har vist, at meget af det kvælstof, som belaster fjordene i Sydøstjylland kommer hertil med havstrømme fra udlandet.

Det har været nogle lange og tunge møder, men alt i alt er vi i Nye Borgerlige tilfredse med, at vi har holdt ud og er med i aftalen i dag.

Nye Borgerlige har i dag kun vægt med fire mandater, men vi har et håb om, at når aftalen i årene efter næste folketingsvalg skal genbesøges og videreudvikles, så vil Nye Borgerlige kunne tale med større vægt med flere mandater bag os.

Det forpligter vi os til, for dansk landbrug skal udvikles – ikke afvikles.

Landbrugspolitik handler nemlig i høj grad også om kultur, identitet og national selvforståelse.

Livet på landet og ude i de mindre samfund er en uadskillelig del af det at være dansk. Den kultur og historie er værd at kæmpe for.

Vi har verdens bedste landmænd.