09.11.2017 Nye Borgerlige mener, at man skal være dansk statsborger for at have valgret og kunne vælges. Både til byråd, regionsråd og Folketinget.

Grundloven er vores demokratiske håndfæstning med staten. Den giver os som danskere eneret på at vælge dem, der skal lovgive for os alle sammen. Man kan ikke vælges til Folketinget, og man kan ikke stemme ved folketingsvalg med mindre man er dansk statsborger.

Danmark er danskernes land og Grundloven er skrevet for at sikre os vores land for os og for de kommende generationer.

Grundloven giver os ikke som danskere samme eneret på at vælge dem, der skal bestemme over os i kommunen og regionen. Det bør vi rette op på så snart som muligt.

Da Grundloven blev til, var kommunerne mange og små. Der var ikke nogen velfærdsstat, lovene var få og skatten var lav.

Jeg er overbevist om, at hvis vi skulle skrive Grundloven i dag, hvor kommuner og regioner betyder så meget på alle områder for alle danskeres hverdag, ville man helt naturligt have stillet det samme krav om dansk statsborgerskab for at have stemmeret.

Det nationale værdifælleskab

Gennem demokratiet forvalter vi vores nationale værdifælleskab. Det nationale værdifælleskab er det mest værdifulde, vi danskere har sammen.

Uden det ville et lille land som vores blive opslugt af andre større lande eller EU, det danske folk ville ikke eksistere, og der ville blive sat punktum vores 1000 årige historie som selvstændig nation.

Det nationale værdifællesskab er under pres udefra i disse år. EU presser på for at gøre os til EU-borgere i større grad end danskere, de internationale konventioner lægger pres på danske politikere til ikke at følge folkets vilje men konventionernes tekst.

Det svækker vores folkelige fællesskab og giver os danskere færre muligheder for at bestemme i vores eget land.

Det nationale værdifælleskab er også under stort pres indefra, fordi en stadig voksende gruppe af indvandrere fra især de muslimske lande presser på for, at deres mellemøstlige islamiske værdier skal sidestilles med de danske. De kræver indflydelse på samfundslivet, og de bruger nu også det danske folkestyre som løftestang.

Islam skal ingen indflydelse have på samfundet

Antallet af muslimer, som sætter religiøse love højere end danske værdier, vokser i disse år. Tæt på halvdelen af muslimerne i Danmark ønsker, at Koranens love skal indpasses i dansk lovgivning.

Religiøse muslimer bliver så en politisk pressionsgruppe, og fordi islam er både en religion og en anti-demokratisk ideologi vil presset på vores demokrati, vores frihed og vores nationale identitet stige.

Den udvikling skal vi værne os imod. Det er vores pligt som danskere i dag at sikre, at Danmark som danskernes land videregives til vores børn og børnebørn.

Tager vi for let på det i misforstået tolerance overfor de intolerante, taber vi det dyrebareste vi har sammen – det nationale værdifællesskab.

Pernille Vermund