Det er i dag 80 år siden, 267 jødiske synagoger blev ødelagt eller brændt. 7.500 jødiske forretninger blev vandaliseret, og op mod 30.000 jødiske mænd blev arresteret og transporteret til koncentrationslejre.

Nazistpartiet valgte på denne nat  i 1938 at slippe deres horder af voldsmænd løs på jøderne i Tyskland

Efter to dage med uhæmmet vold og ødelæggelser stoppede Goebbels progromen. Han sendte Gestapo på gaderne for at genoprette roen.

Set i lyset af det, der fulgte med nazisternes organiserede jødeudryddelser, gaskamre og koncentrationslejre, kan Krystalnatten virke ubetydelig. Omkring 100 jøder blev dræbt eller mishandlet til døde i løbet af de to dage.

Det står i relief til, at nazisterne nåede at udrydde seks millioner jøder, inden de allierede endegyldigt fik gjort kål på nazisterne seks et halvt år senere i foråret 1945.

Men Krystalnatten er betydningsfuld at huske, fordi den står som et symbol på, hvor tynd en skal civilisationen er. Når civilisationen skrabes væk af totalitære ideologier, vokser volden frem i samfundet.

Og den totalitære tankegang næres ved vold og vold næres ved den totalitære ideologi. Begge dele fremmer hinanden. Og derfor skal begge dele bekæmpes og holdes nede.

Vores kamp mod vold i samfundet er en kamp for civilisationen og imod det totalitære. Og vores kamp mod de totalitære ideologier er en kamp imod at vold, trusler og frygt skal diktere vores måde at leve på.

Det er kun i samfund, som ikke er totalitære og ikke er præget af vold, at friheden kan trives. Det er kun i et sådant samfund, at vi kan se vores børn vokse op i frihed.

Det er umådeligt vigtigt for mig at slå fast, at min kamp for et samfund baseret på danske værdier, er en kamp for et samfund med frihed og tryghed – fri for vold, fri for totalitære ideologier.

Jødernes historie i Europa er et billede på disse forhold. Når civilisationen i perioder har overtaget over barbariet, blomstrer de jødiske samfund op, præger handelsliv, kultur og videnskaberne i de lande, jøderne bebor.

Når de totalitære kræfter tager over, flytter jøderne bort. På flugt fra den antisemitisme, som altid er de totalitære regimers følgesvend.

Vi skal passe på jøderne i Danmark. De danske jøder er vores ansvar. Og et forsvar af civilisationen, demokratiet, frihedsrettighederne og det folkelige fællesskab er den bedste måde at løfte ansvaret overfor jøderne på.

I dag kommer truslen mod jøderne i Europa ikke fra nazismen eller kommunismen, som den gjorde før. Den kommer fra uforsonlige muslimer, som har indbygget antisemitismen i deres islamiske ideologi. Nogle kalder sig religiøse, andre er bare præget kulturelt af islams konsekvente antisemitiske fortælling om Jøden.

  • Derfor står der hver dag bevæbnet militær i Krystalgade i København udenfor de danske jøders synagoge. Jødehadet blandt uforsonlige muslimer avler vold, fordi deres islamiske ideologi er totalitær.
  • Derfor er antallet af overgreb mod jøder i Frankrig fordoblet på fem år.
  • Derfor angriber muslimer jødiske skoler og synagoger i Belgien.
  • Derfor blev David Uzan den 15. februar 2015 skudt og dræbt af en muslim udenfor synagogen i København.
  • Og derfor er udvandringen af jøder fra de lande, som er hårdest ramt af de uforsonlige muslimers ideologi, Frankrig, Belgien og Italien, kraftigt stigende.

Der er cirka 6.000 danske jøder. Det er ikke mange. Hvis de bliver færre, er det fordi, vi ikke passer godt nok på vores samfund.

Så er det fordi, vi ignorerer den trussel mod civilisation, frihed og tryghed, som de uforsonlige muslimer udgør. Så er det fordi, vi vænner os til at leve med volden og med truslerne, og derfor ikke får gjort noget ved det i tide.

Vores civilisation er en tynd skal. Den kan så let gå i stykker.