Hovedbestyrelsen afholdte lørdag den 9. november 2019 konstituerende hovedbestyrelsesmøde på Christiansborg.

 

Hovedbestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 

Kasserer:                                       Dorte Noer

Kasserersuppleant:                   Mogens Hehl Olsen

 

Sekretær:                                      Mikkel Bjørn Sørensen

Sekretærsuppleant:                 Jesper Melander Hammer

 

Hovedbestyrelsen nedsatte følgende udvalg:

 

Forretningsudvalget:

Pernille Vermund, Peter Seier Christensen, Jesper Melander Hammer, Dorte Noer, Mette Thiesen og Allan Berg.

 

Vedtægtsudvalget:

Jesper Melander Hammer og Morten Bille.

 

Kandidatudvalget:

Peter Seier Christensen, Mette Thiesen, Lars Boje Mathiesen og Mogens Hehl Olsen.

 

Kampagneudvalget:

Lars Boje Mathiesen, Mette Thiesen, Dorte Noer og Mikkel Bjørn Sørensen.

 

Økonomiudvalget:

Dorte Noer og Morten Bille.

 

Organisationsudvalget:

Jesper Melander Hammer, Morten Bille, Mogens Hehl Olsen, Kim Andersen, Allan Berg og Bjarne Jørgensen.