Alle partier bortset fra Nye Borgerlige og LA er gået med i klimaloven, som forpligter Danmark til at reducere CO2 udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Partierne siger, at det ikke må koste vækst og velfærd, men det er en illusion at tro, at det kan lade sig gøre.

Lige inden sommerferien blev de første to delaftaler indgået:

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og Klimaaftale for energi og industri.

Affaldsplanen vil tvinge private husstande til i hjemmet at affaldssortere i 10 forskellige fraktioner. Men hele handlingsplanen er ifølge flere kilder med indsigt i energi – og affaldssystemer urealistisk, alt for dyr og alt for ineffektiv. F.eks. vil danskernes private affaldssortering i de mange affaldsspande være uden den ønskede effekt. Tværtimod. Kommunernes indsamling af affaldet bliver med denne ordning alt for dyr og genanvendelsesgraden er slet ikke høj nok.

Det udtaler f.eks. professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet Life Cycle Engineering afdeling. Han fortæller videre, at politikerne vil få langt mere genanvendelse og en langt større klimagevinst ud af at lade store dele af affaldsstrømmen sortere centralt i kommunerne. Her har man styr på det hele. Også de dårlige kvaliteter plast, som kan dirigeres hen, hvor de bedst genanvendes.

Energiaftalen vil i sig selv koste 19,9 milliarder kroner i diverse tilskudsordninger.

Aftalens store slagnummer er at opføre to energiøer. Prisen vil være i størrelsesordenen 110 milliarder kr, og de skal mere end tredoble dansk vindkraft på havet. Der lægges op til, at de skal opføres uden statsstøtte. Det er vurderet, at det kræver en elpris på 49 øre/kWh. Pt er prisen 8 øre/kWh. Det kræver altså, at elprisen skal 6-dobles for at det kan lade sig gøre på uden statsstøtte. Klimaministeriet mener, at prisen på el vil stige. Er det virkelig tilstrækkeligt grundlag til at træffe den slags beslutninger? Det er rigtig mange penge, det drejer sig om. Energiøerne har en kapacitet på 4 Gw. Hvis prisen på el ikke stiger, svarer det til et tab på 1,6 millioner kr i TIMEN, når møllerne producerer fuld kapacitet.

De første to delaftaler koster dermed rigtig mange penge. Forudsætningen om, at det ikke skal koste noget er allerede brudt. Og det er kun starten. Aftalerne vil komme dryppende videre i efteråret. Her skal det bla. handle om trafik og landbrug. Det bliver dyrt!

Peter Seier Christensen
Klimaordfører