Nu kan de ikke ignorere det længere, de to ledere i V og K.

Der er i dag faldet endnu en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som viser, at domstolen er aktivistisk og politisk.

Den har i sine afgørelser og fortolkninger fjernet sig milevidt fra den konvention, som den skal dømme ud fra.

Det er den tidligere VLAK regerings beslutning om at forsinke muligheden for familiesammenføring til migranter i tre år for dem, der får midlertidig opholdstilladelse uden at være anerkendte som flygtninge efter Flygtningekonventionen, der i dag er blevet underkendt af domstolen.

Det må nu stå lysende klart for lederne af de to store partier i blå blok Venstre og Det Konservative Folkeparti, at de danske politikere ikke kan fortsætte med betingelsesløst at underkaste sig domme fra Den Europæiske menneskerettighedsdomstol.

I så fald er det ikke længere Folketinget, men en ekstremt politiserende samling af jurister og menneskeretsaktivister i Strasbourg, der bestemmer Danmarks udlændingepolitik.
Det er ikke acceptabelt, at danskerne ikke kan vælge politikere til Folketinget, der kan vedtage love, der opfylder politikernes løfter til vælgerne uden at risikere at blive underkendt af en udenlandsk domstol, som har bevæget sig langt, langt væk fra det oprindelige formål.

Danmarks udlændingepolitik skal føres i Danmark – ingen andre steder. Nye Borgerlige er stiftet på det grundlag. Det er selve kernen i vores budskab til danskerne.
Danskerne skal bestemme hvem og hvor mange, vi lukker ind i vores eget land. Vi skal stille krav til alle udlændinge om at overholde vores love, og vi skal ikke tvinges til at forsørge dem. De må arbejde for føden.

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg viser gennem sin aktivisme, at den står for det stik modsatte.

Domstolen i Strasbourg mener sig i sin ret til at bestemme, hvem vi skal give ophold til, hvor længe de må være her, at de kan få kærester, ægtefæller, børn og bedsteforældre til landet, at selvom udlændingene stjæler, røver, begår vold og bedrageri, skal danskerne stadigvæk tåle dem, forsørge dem, give dem bolig, uddannelse og adgang til både sundhed og pension.

Den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet forvrænget i fortolkninger helt ud i det absurde. Så grelle absurditeter, at selv en Jakob Ellemann-Jensen og en Søren Pape Poulsen i dag må indse, at nu stopper det.

Jeg har i dag sendt de to partiledere en personlig og direkte appel til at bruge dagens dom til et begyndende opgør med den aktivistiske domstol i Strasbourg.

Jeg har bedt dem om at opfordre regeringen til at ignorere dommen og fastholde de danske regler om familiesammenføring.

Europarådet, der står bag konventionen, har ingen magtmidler. Der sker ikke Danmark noget ved at ignorere dommen, men til gengæld kan det blive begyndelsen på en rejse tilbage til et internationalt samarbejde baseret på fornuft og respekt for de enkelte landes suverænitet.

Vi må og skal sætte foden ned nu, hvis vi vil gøre os håb om, at danskerne skal kunne bestemme i vores eget land.

Folketinget må tilkendegive, at på udlændingepolitikken står dansk lov over afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Du kan læse den artikel i Konventionen, som Danmark er dømt efter, her nedenfor. Der står intet i den artikel, som forbyder Danmark at indføre en tre-års-grænse for familiesammenføring.

Dommen i dag er ren aktivistisk politik rettet mod at sabotere landenes ret til at bestemme deres egen udlændingepolitik.

Kærlig hilsen
Pernille Vermund

“Artikel 8
Ret til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.”