Vi vil ikke have mellemøstlige tilstande til Danmark.

Den kultur, hvor det er ok at gifte sig med små børn, skal ikke vinde indpas hos os.

Selv om den samlede venstrefløj og godhedsindustrien med kommissionens rapport i hånden forsøger at give indtryk af, at Inger Støjberg bør rulles i tjære og fjer, så er der intet i den rapport, som kan give anledning til en rigsretssag.

Jeg har brugt formiddagen til at læse i rapporten, og sagen står for mig ret klar.

Inger Støjberg har ikke beordret nogen af sine embedsmænd i ministeriet til at gøre noget ulovligt. Ingen.

Dermed er der ikke noget grundlag for en rigsretssag.

Det har ikke kørt efter en snor. Inger Støjberg har lagt vægt bag sine politiske ambitioner. Der har været kludder i kommunikationen internt, og ikke alle har opfattet forløbet ens.

Men den kritik, der kan rejses af sagsbehandlingen, er på ingen måde i nærheden af at kunne retfærdiggøre en rigsretssag.

Barnebrudene i fokus
Inger Støjberg kæmpede hårdt for, at de barnebrude, som deres ældre mænd under migrantinvasionen i 2015 og 2016 tog med sig til Danmark, skulle have tryghed og frihed på asylcentrene – alle sammen.

Derfor skulle pigerne have deres eget sted at bo uden risiko for seksuelt misbrug.

Love og konventioner stod umiddelbart i vejen for at garantere barnebrudene den sikkerhed, Inger ville give dem.

En individuel vurdering ville i nogle tilfælde betyde, at de ældre mænd fik ret til at beholde deres barnebrude i sengen.

Det havde Inger svært ved at acceptere, og hun kæmpede hele vejen igennem i forsøget på at få undtagelserne fjernet.

Men hun accepterede også, at loven skulle overholdes, som det ministernotat, som hun underskrev, viser.

Det er et grundvilkår, at loven skal overholdes, men det er også et grundvilkår, at enhver minister kæmper for sine politiske holdninger.

Og jeg vil rose Inger Støjberg for hele vejen igennem at have haft fokus på barnebrudene og deres skæbner.

Danskerne fik ikke ren besked
Hvis jeg skal kritisere noget, så er det, at Inger Støjberg ikke allerede dengang gjorde det klart for danskerne, at konventionerne står i vejen for, at vi i Danmark kan løse udlændingepolitikken fra bunden.

De står også i vejen for, at vi kan leve i vores land efter danske værdier, og de giver ophold i Danmark til kriminelle udlændinge og tilfældige migranter, som slet ikke hører til her.

Og de freder i visse tilfælde ældre mænd, der har taget sig et barn som brud.

Det burde Inger Støjberg – ja den samlede Løkke-regering – have erkendt og fortalt danskerne tilbage i 2015, da migranterne væltede ind over grænsen og op ad de danske motorveje.

Det gjorde man ikke. Man sagde ikke fra. Man sad på hænderne i lang tid og lod skaden ske.

Løkke-regeringen svigtede danskerne

Udadtil ville Løkke-regeringen gerne virke håndfast, og Inger Støjbergs pressemeddelelse om at adskille alle barnebrude fra deres ældre mænd, skal ses i det lys.

Man ville over for danskerne præsentere sig som strammere, end regeringen rent faktisk var.

For i 2015 og 2016 tog regeringen større hensyn til konventionerne og til Angela Merkel i EU end til danskerne.

Det kæmpe svigt har jeg kritiseret Løkke-regeringen og støttepartierne Konservative Folkeparti og DF for mange gange.

Inger Støjberg var en del af den regering og dermed også medansvarlig for ikke at sige tingene lige ud til danskerne – at konventionerne og forholdet til EU betyder mere end vores danske værdier.

Jeg støtter stadig Støjberg
Jeg har i de senere år lært Inger bedre at kende, og i dag er jeg ikke i tvivl om, hvor hun ligger. Inger støtter danskerne, og jeg støtter Inger.

Selv om Venstre på mange områder stadig står i vejen for at få løst udlændingepolitikken fra bunden, så er det ikke Inger Støjberg, der er stopklodsen.

Sagen om barnebrudene og konventionerne er politisk fra ende til anden. Den handler meget lidt om jura.

Den juridiske del kan ikke bære nogen sag mod Inger. Hvis der alligevel rejses en sag, vil det være en fortsættelse af den politiske hetz mod Inger Støjberg.

Jeg er dog overbevist om, at Inger i sidste ende uanset hvad vil blive frikendt, og jeg vil bakke hende op til det sidste.

Håber, at du gør det samme

Kærlig hilsen
Pernille Vermund