07.09.2017 Alt for mange børn i muslimske familier vokser op med vold.

17% af københavnske børn i hjem, hvor forældrene ikke taler dansk med deres børn, får tæsk som en del af børneopdragelsen. For danske børn er det kun 1%, der opdrages med vold.

Ovenstående fremgår af en større undersøgelse, som Københavns Kommune har betalt for at få lavet.

Jeg er ikke sociolog, men jeg mener, man bør stille det spørgsmål, om ikke den voldskultur, som islam bringer med sig, har en ret stor del af ansvaret for, at det går så ualmindeligt ringe med at integrere muslimer i det danske samfund.

Når børnene får tæsk i hjemmet, og i øvrigt i stort omfang overlades til sig selv, hvor større søskende får ansvaret for de mindre, bliver kontrasten til de værdier, som er gældende i resten af samfundet, meget store.

Volden nedarves
Det bør derfor ikke undre, at problemerne med muslimske indvandrere og efterkommere fortsætter.

Anden generationsindvandrere er mere kriminelle end deres forældre. For nylig fik vi tal for, at det heller ikke i 3. generation går fremad med integrationen.

Aktuelt ser alle danskere i tv, hvordan voldskulturen blandt muslimske indvandrere folder sig ud i landets ghettoer, hvor banderne slås mod hinanden, skyder med skarpt i gaderne og spreder frygt og usikkerhed i dele af de større byer.

De unge, der er opdraget med vold, tager volden med sig videre i livet og bringer den videre ud i samfundet. Den mellemøstlige voldskultur er blevet en del af Danmark.

Det er frygteligt, at politikerne har ladet det komme dertil, og vi bør ikke acceptere det længere.

Volden rammer både børn og kvinder
Volden er ikke kun reserveret børneopdragelsen. Kvinderne i muslimske familier oplever den også. Omtrent halvdelen af beboerne på landets krisecentre er muslimske indvandrerkvinder.

De unge kvinder, som vokser op i religiøse familier, lever med tvang, trusler og undertrykkelse. I Sverige, hvor problemerne lige er en tak større end i Danmark, har man begrebet ’altanpiger’ om indvandrerpiger, der på mystisk vis ’falder’ ud over altankanten og slår sig ihjel.

Jeg mener ikke, at vi kan acceptere, at den voldskultur, som præger de muslimske lande, vinder indpas i Danmark og bruges mod børnene.

For det første er det misbrug og vanrøgt af børn. Det er et samfundsansvar at sikre alle børn tryghed i opvæksten. Når forældre ikke evner at passe ordentligt på deres børn, er det samfundet, som må tage over. Og når forældre mishandler deres børn, skal børnene fjernes og sikres tryggere rammer.

Det gælder også for børn i muslimske indvandrerhjem. Børnene er ikke skyldige i den totalt forfejlede integration. De er heller ikke skyldige i, at deres forældre forkaster danske værdier og foretrækker de mellemøstlige.

Børn er børn, og børn skal beskyttes mod overgreb.

Venstrefløjen lukker øjnene
I forrige uge var jeg og Mette Thiesen, Nye Borgerliges skoleordfører en tur på Nørrebro for ved selvsyn at orientere os i det miljø, hvor voldskulturen trives.

Vi lavede efterfølgende en video med vores oplevelser og inkluderede et klip, som fortæller om den vold mod børn, som florerer blandt de muslimske indvandrere som en helt normal del af en muslimsk opdragelse.

Siden har flere fra radikale og venstrefløjen kritiseret, at vi brugte de konstruerede klip. Vi beskyldes for at drive propaganda.

I stedet for at forarges over volden, forarges kritikerne over budbringeren. De lukker øjnene og holder sig for ørerne for at holde virkeligheden ude.

Sådan er venstrefløjen og de selvproklamerede humanister. Mere optagede af at fremstå gode end at gøre godt. Inhumane så det batter, når det kommer til stykket.

Islam er en voldskultur
Volden blandt de muslimske indvandrere kommer ikke ud af ingenting. Bandekrigene, det stigende antal voldtægter, de mange overfald på sagesløse mennesker, som muslimske indvandrere og efterkommere står bag, er ikke tilfældige hændelser.

Forklaringen findes i den islamiske kultur, hvor vold fylder utroligt meget og præger alt fra børneopdragelse, kvinders vilkår, straffelov, undertrykkelse af mindretal, mord på jøder og mord på homoseksuelle. Overalt i den islamiske verden er volden et naturligt fænomen, som er tilstede i alle aspekter af samfundslivet.

Vi skal ikke ud af misforstået multikulturel tolerance acceptere den muslimske voldskultur. Den skal vi eksponere og vise frem – og så skal vi forvise den fra Danmark.

Volden i islam skal forvises fra Danmark
I Danmark er vold forbudt. Det er også forbudt at slå sine egne børn. Det er forbudt at slå sin kone. Det er forbudt at true sin datter, sin søster eller sin kusine med vold for at få hende til at makke ret.

Sådan er det i Danmark. Hvis man som indvandrer ikke kan rette sig efter lovgivningen i Danmark, så skal man ikke være her. Så skal man ud.

Nye Borgerlige mener, at alle udlændinge, der bryder loven, skal udvises konsekvent efter første dom.

Det gælder også forældre, der øver vold mod deres børn. Det gælder også trusler mod pigerne i familien. Det gælder konsekvent.

Vi kan ikke have det.

Pernille Vermund