En ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at udgifterne til SU til udlændinge i Danmark er eksploderet.

I 2013 blev der udbetalt 88 millioner kroner, mens tallet i 2018 var steget til svimlende 513 millioner kroner.

Derfor skal jeg i dag deltage i et samråd, hvor jeg vil kræve svar fra ministeren. Det er nemlig ikke acceptabelt, at danskernes skattekroner skal bruges på udenlandske studerende.

SU til udlændinge dårligt givet ud

Tal fra ministeriet viser, at cirka halvdelen af samtlige udenlandske studerende i Danmark har forladt landet fem år efter studiestart.

Og kun knap én ud af tre af de udenlandske studerende i Danmark bidrager positivt til den danske statskasse over et helt liv, mens to ud af tre er en underskudsforretning.

En EU-dom afsagde i 2013, at EU-borgere har ret til SU i Danmark, hvis de arbejder 10-12 timer om ugen, fordi de dermed får status som ”vandrende arbejdstagere”.

Politikerne har siden forsøgt at løse det store problem. Et stort flertal i Folketinget indgik i 2013 et forlig, der indførte et loft over de samlede SU-udgifter til udlændinge på 442 millioner kroner.

Det blev overskredet i 2017, hvilket fik den daværende regering til at indføre et loft over antallet af engelsksprogede studiepladser, hvilket altså heller ikke har haft en effekt.

SU skal gå til danske statsborgere

I Nye Borgerlige har vi fremsat et beslutningsforslag, der siger, at SU skal forbeholdes danske statsborgere. Det vil løse problemet og er i tråd med Nye Borgerliges princip om generelt at knytte ydelser til statsborgerskabet.

Muligheden for offentlig forsørgelse er en del af samfundskontrakten mellem danskerne. Det svækker den borgerlige solidaritet og tømmer det danske værdifællesskab for indhold, når det uden videre også omfatter udlændinge.

Vi deler med hinanden, fordi vi kerer os om hinanden, og fordi vi ønsker et samfund, hvor den enkeltes muligheder ikke betinges af social arv – men af egen indsats og evner. Denne borgerlige solidaritet mellem danskere kan ganske enkelt ikke udstrækkes til at gælde hele verden.

Der er mange gode grunde til at sikre, at udlændinge kan studere i Danmark, og danske unge kan studere i udlandet. Men at give udlændinge adgang til SU – og dermed offentlig forsørgelse – er unødvendigt og skadeligt for det danske samfund.

I Nye Borgerlige mener vi derfor, at der skal indføres brugerbetaling for udenlandske studerende. Det er sund fornuft, og det vil jeg give udtryk for på dagens samråd.