Så blev der fremlagt endnu en rapport, som viser, at den ikke-vestlige indvandring koster en formue. Det er ikke en nyhed. Ligesom vi har kendt til overkriminalitet, manglende arbejdsmarkedsdeltagelse, parallelsamfund, dårlige sprogkundskaber, social kontrol, dårlige resultater i skolerne osv. osv. i evigheder.

Det nye rapport, som viser en nettoudgift på 36 milliarder kroner for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2015, medtager endda langt fra alle udgifter. Nogle kendte udgifter er ikke medtaget såsom asyludgifter, kommunale integrationsprojekter ud over det lovpligtige og tolkeudgifter. Andre udgifter kender vi ikke og de medtages derfor ikke. Hvad koster det eksempelvis i ekstra udgifter til folkeskolen, at så mange efterkommere møder op med utilstrækkelige forudsætninger.

Svaret fra politikerne er det sædvanlige. Vi skal lave nogle flere og nogle bedre integrationsprojekter. Så løser problemerne sig. Ja, det kan ligefrem blive en overskudsforretning. Vi skal bare have dem i arbejde.

Nej, vi skal ikke lave flere integrationsprojekter. Det er er ikke, har aldrig været, og bliver aldrig Danmarks ansvar at integrere mennesker, som kommer hertil. Det er deres eget ansvar. Og integrationsprojekterne løser ikke problemerne. Det har vi årtiers erfaringer for.

At problemerne kan løses med integrationsprojekter er en illusion. Det er en sovepude. Det er et skalkeskjul, som politikerne bruger til at udskyde de beslutninger, som vi er nødt til at tage på et tidspunkt.

Problemet er ikke mangel på eller for dårlige integrationsprojekter. For 50 år siden var der ikke nogen, der talte om integration og integrationsprojekter. Dengang skete det af sig selv. Da påtog indvandrerne sig ansvaret og de pligter, som følger med, hvis man vil slå sig ned i et nyt land:

  • Det er en pligt at lære sproget.
  • Det er en pligt at forsørge sig selv.
  • Det er en pligt at opdrage sine børn, så de kan begå sig i samfundet.
  • Det er en pligt at overholde lovgivningen.

Problemet er, at vi i løbet af de seneste årtier har ladet alt for mange mennesker komme hertil, som helt grundlæggende ikke ønsker at leve sammen med os.

Det må stoppe nu. Vi skal indføre:

  • Totalt asylstop.
  • Kriminelle udlændinge skal udvises – konsekvent og efter første dom.
  • Udlændinge skal forsørge sig selv. Kan de ikke det, må de rejse.

Peter Seier Christensen

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2018/indvandreres-nettobidrag-til-offentlige-finanser