Jeg var til mit første samråd med justitsminister Nick Hækkerup i dag.

Baggrunden var alvorlig. Ventetiden på domsafsigelsen for voldtægter og andre sædelighedsforbrydelser er steget voldsomt siden politireformen fra 2006.

Stor stigning i voldtægt

I 2007 gik der 307 dage, før der blev afsagt dom. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 472 dage. Det er en stigning på mere end 50%.

Mine folketingskollegaer fra både venstre og højre side spurgte ind til, hvad der burde gøres.

Selv om talelysten var stor, var der ingen, der foreslog at gå til roden af problemet. For sandheden er den, at de forlængede sagsbehandlingstider blandt andet dækker over et stærkt stigende antal anmeldelser for vold og voldtægter.

10 ud af 12 overfaldsvoldtægter begås af indvandrere og efterkommere. Hver anden, der bliver dømt for voldtægt, er indvandrer eller efterkommer.

Og vi ved at udlændinge og danske statsborgere med udenlandsk baggrund står for en stor og stadigt stigende andel af voldsforbrydelserne.

Når man ser på tallene i diagrammet, så er der et påfaldende sammenfald mellem politikernes fatale svigt i 2015, da man åbnede grænserne for 10.000 af illegale migranter fra de muslimske lande, og det forhøjede niveau af anmeldelser for voldtægter siden da.

Et sammenfald man burde finde forklaringen på.

Sammenhængen mellem islam og voldtægt

Men ingen af mine politiker-kollegaer hæfter sig ved, om der er en sammenhæng mellem flere muslimske indvandrere og et stigende antal anmeldelser for voldtægt, eller en sammenhæng mellem flere anmeldelser og længere sagsbehandlingstid.

På mødet blev der foreslået flere penge til politiet og flere penge til retsvæsenet. Underforstået, at så måtte andre dele af kernevelfærden holde for, eller danskerne betale mere i skat.

Det blev også foreslået, at politiet skulle opprioritere sædelighedsforbrydelser. Underforstået, at så skulle man lade ofrene for andre typer forbrydelser i stikken.

Der var ingen før mig, der spurgte om det, som jeg finder indlysende og logisk: Hvorfor løser vi ikke problemet fra bunden?

Roden til problemet ligger i indvandringen fra de muslimske lande. Dermed følger det muslimske kvindesyn, den muslimske voldskultur og en abnorm overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne.

  • Stop tilstrømningen.
  • Luk for adgang til spontan asyl.
  • Udvis kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom.
  • Udlændinge med tilkendt dansk indfødsret skal have den inddraget, hvis de idømmes en frihedsstraf.

Når antallet af forbrydere falder, falder antallet af ofre. Så får politiet bedre tid og flere ressourcer til at opklare en større andel af forbrydelserne, og retssystemet kan bedre følge med.

Danskerne skal vide, hvad der foregår. Derfor er det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål. Det har jeg gjort mit til i dag i Retsudvalget. Og jeg følger op.

Mange hilsner
Pernille