Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom.

Det er ganske rimeligt og helt nødvendigt, hvis vi skal have bugt med den kriminalitet blandt udlændinge, som plager samfundet og hver dag giver nye ofre.

For blødsødne og for eftergivende

Men dømte kriminelle udlændinge bliver i stor stil lukket ud i det danske samfund efter afsoning, og alt for mange af dem begår så endnu flere forbrydelser, der rammer endnu flere ofre.

Hvorfor bliver det ikke stoppet? Hvorfor bliver vi danskere ved med at pine og plage os selv i stedet for at optræde konsekvent?

For det første, fordi de danske politikere ikke kan tage sig sammen og skrive loven stramt nok. De er for blødsødne og for eftergivende.

For det andet, fordi en dansk dommer i mange tilfælde må fravige dansk lov og give en dømt udlænding lov til at blive, fordi domstolen i Strasbourg har fortolket en udvisning til at være i strid med menneskerettighedskonventionen.

Men hvem skal bestemme om en udlænding kan få opholdstilladelse?

Hvem skal bestemme, om en kriminel udlændinge skal udvises?

Hvem skal i det hele taget bestemme, hvad der skal gælde i Danmark?

Politikere frasiger sig deres magt

De fleste vil sikkert svare, at det skal danskerne, der har valgte de politikere i Folketinget til at lave lovene.

I realiteternes verden har de danske politikere dog på mange områder fraskrevet sig denne ret og overladt magten til 47 dommere ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Dommerne i Strasbourg afsiger mere end 1.000 domme om året, som griber direkte ind i den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på. Helt uden for demokratisk rækkevidde.

Og hele tiden strammes skruen, så udlændinge i Danmark får flere og flere rettigheder på bekostning af vores tryghed, sikkerhed og pengepung.

Det kan vi ikke blive ved med at acceptere.

Kan udvises uden opgør med EU-råd

Nye Borgerlige har som ét af sine tre ufravigelige krav, at udlændinge, der begår kriminalitet, skal udvises konsekvent og efter første dom.

De andre borgerlige partier har hidtil afvist at gå den vej, fordi de ikke ønsker at tage et opgør med menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Jeg har fra begyndelsen sagt, at konventioner eller internationale aftaler, der står i vejen for at løse udlændingepolitikken fra bunden, enten må ignoreres, fraviges eller opsiges.

DF har i dag foreslået, at Danmark melder sig ud af Europarådet og forlader den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det er svært at se hvilken gavn, Europarådet gør i dag. Det er stort set kun en snakkeklub, så hvis der kan findes flertal i Folketinget for det, så bakker Nye Borgerlige op om DF’s forslag.

Men – og det er vigtigt at påpege – det er ikke nødvendigt at melde sig ud af Europarådet, som DF kræver, for at løse udlændingepolitikken fra bunden.

Vi kan få udvist de kriminelle udlændinge, selvom vi bliver i Europarådet.

Vi skal stå fast på suveræniteten

Det er tilstrækkeligt, hvis Folketinget tager sig sammen og indskriver i udlændingeloven og de andre relevante love, at selvfølgelig skal domstolene i Danmark dømme efter dansk lov og kun dansk lov, når det drejer sig om udvisning og rettigheder til udlændinge.

Det er en metode, som flere jurister med speciale i statsret siger god for. Det er en metode, som ikke vil medføre internationale konsekvenser, og det er en metode, som selv Venstre burde kunne bakke op om uden at få kvababbelse eller konventionsbrudskvalme, som venstremanden Jan E. Jørgensen fik i er DF’s forslag.

Det er bare om at sætte i gang.

Pernille Vermund