Den nye SVM-regering vil afskaffe Store Bededag og dermed udvande vores kulturarv. Jeg kan love, at det ikke kommer til at ske med Nye Borgerliges stemmer. Vi vil kæmpe imod. Hvis ikke regeringen holder fingrene fra Store Bededag, som for mange af os danskere er forbundet med vigtige traditioner, vil vi med grundloven i hånden kræve en folkeafstemning.

Vi vil aktivere grundlovens paragraf 42, hvis regeringen vedtager et lovforslag, der har til formål at afskaffe Store Bededag som dansk helligdag. En folkeafstemning er en mulighed, hvis blot et mindretal i Folketinget på 60 medlemmer skriver under på at sende loven til folkeafstemning, før den træder i kraft. Er befolkningen ikke enig i loven, så bliver den forkastet.

Grundlovens paragraf 42 er altså på smukkeste vis danskernes værn, når et flertal i Folketinget regerer hen over hovedet på et flertal i befolkningen. Jeg håber, at de andre oppositionspartier i Folketinget vil støtte os, så folkets stemme kan høres.

Helt ude i hampen

Vi danskere er ikke bare velfærdsstatens skaffedyr. Vi er et frit folk med fælles kultur, traditioner og værdier, og sådan skal det også være fremover. Vi skal ikke se stiltiende til, imens regeringen forsøger at afskaffe vores danske kultur og traditioner i form af Store Bededag, hvilket er en helligdag, der går helt tilbage til 1600-tallet, hvor det var en ekstraordinær, almindelig bededag.

SVM-regeringen bruger i sit grundlag Putins forfærdelige angreb på Ukraine som grunden til at afskaffe Store Bededag. De øgede udgifter til forsvaret skal kunne finansieres, og danskerne skal bidrage til vores fælles sikkerhed, må man forstå.

Jeg synes, det er ren nonsens. Selvfølgelig skal forsvarsudgifterne hæves til NATO-forpligtelsen på 2 % af vores BNP, hvilket har været Nye Borgerliges politik, siden vi stiftede partiet. Men at tage vores kultur og traditioner som gidsel og give danskerne dårlig samvittighed, hvis ikke Store Bededag afskaffes, er helt ude i hampen.

Kulturarv skal ikke udvandes

Jeg vil anbefale regeringens ministre at bruge noget af deres første tid på bagsædet af ministerbilerne til at læse Nye Borgerliges økonomiske 2035-plan. Der er masser af andre muligheder til at hente de penge, som en afskaffelse af Store Bededag bidrager med til øgede forsvarsudgifter.

Hvad med at reducere frås med danskernes penge? Hvad med at skære i Danmarks Radio? Hvad med at lade udlændinge forsørge sig selv? Det er blot nogle få eksempler.

I Nye Borgerlige kæmper vi for, at danskerne får det sidste ord ved en folkeafstemning, hvis regeringen fører planerne om at afskaffe Store Bededag ud i livet. Vi skal forsvare vores danske kultur og traditioner.