Når socialdemokrater kommer med forslag, så kan man godt have en tendens til at sukke dybt og tænke: ”Nej ikke nu igen”.

Mere af det samme og for lidt af det gode.

Det samme gælder det reformudspil, som Mette Frederiksen præsenterede i dag.

Men man kan også vælge at se på de enkelte forslag med positive øjne og lægge vægt på de muligheder, de åbner for at få løst nogle reelle problemer og trukket Danmark i en mere borgerlig retning.

Jeg og Nye Borgerlige har valgt at fokusere på mulighederne. Vi har energien til at kæmpe kampen for at få mere af det gode og mindre af det samme.

At kræve, at uintegrerede indvandrere begynder at arbejde for føden, er positivt. Jeg synes jo slet ikke, at udlændinge skal have ret til offentlig forsørgelse, men regeringens forslag er et skridt i den rigtige retning.

Jeg kan så se ret store problemer, hvis man har tænkt sig, at de håbløse jobcentre skal løfte opgaven. Så ender det bare igen i bureaukrati og administration.

Regeringens forslag er langt fra vores ønske om at løse udlændingepolitikken fra bunden. Det er nærmere en lappeløsning. Men her er et felt, hvor vi kan søge indflydelse i forhandlinger. Og det vil vi gøre.

Hver indvandrer, der fjernes fra offentlig forsørgelse, sparer udgifter, som ellers hentes op af danskernes lommer. Det vil vi gerne medvirke til.

At nyuddannede akademikere skal have et spark bagi i form af lavere dimittendsats, synes jeg er både rimeligt og hårdt tiltrængt. Der er ikke nogen, der er for fine til et job bag kassen i Netto.

At fjerne modregningen i lønindkomst for beskæftigede, der er samlevende med en pensionist, har vi efterspurgt længe. Modregningen er dybt uretfærdig og tilmed dårlig for samfundsøkonomien.

Lavere elafgift er en mærkesag for os. Det er en afgift, der især rammer de lavestlønnede, så det er godt. Og ligeledes at regeringen vil reducere erhvervsstøtten er også godt.

Så der er en del punkter, som vi i Nye Borgerlige godt kan forhandle om og tilslutte os.

På minussiden er det især skattestigningen på aktieindkomster, der springer i øjnene. Det er en rigtig dårlig idé, som vil svække især nystartede virksomheder.

Der er også rigtig mange danskere, som med de negative renter i banken er begyndt at sætte penge i aktier i stedet. Dem vil regeringen nu straffe med en højere skat.

Det skal vi have forhandlet ud.

Og så er der det med venstrefløjen, at selv når man skaffer flere i arbejde, så vil man ikke bruge de sparede penge på at lette skatten for helt almindelige lønmodtagere.

I stedet vil regeringen bruge de sparede penge på andre ting.

Her vil vi i forhandlingerne især kæmpe for, at besparelser på offentlig forsørgelse til blandt andre ikkevestlige indvandrere sendes tilbage til danskerne. Elafgiften bør sættes længere ned, end regeringen lægger op til.

Elafgiften er en afgift, som rammer socialt meget skævt og som ikke kan forsvares overhovedet.

Det bliver et spændende politisk efterår. Jeg håber, vores positive indstilling bærer frugt. Der er ikke megen fremtid i at sidde i hjørnet med korslagte arme.

Kærlig hilsen
Pernille