24.03.2018 Da vi stiftede Nye Borgerlige, tog vi sloganet ”Mindre Stat – Mere Menneske” til os.

Det slogan indeholder det meste af, hvad vi kæmper for: Et samfund bygget på vores stærke, nationale værdifællesskab, hvor staten ikke tager magten fra danskerne, men derimod forsvarer vores sikkerhed, så vi kan forme vores liv i frihed, udvikle os og skabe tryghed for os selv og vores børns fremtid.

Det nationale værdifællesskab er det folkelige fællesskab, som er opbygget gennem generationer, og som vi danskere har med hinanden. Et fællesskab, der bygger på tillid og betyder, at vi som danskere gerne tager os af hinanden, når ulykken rammer, vi bliver syge eller af en anden grund ikke længere kan klare os selv.

Det er det nationale værdifællesskab, som giver os lyst til at dele med andre danskere og som får os til at føle ansvar for hinanden – også med danskere, vi aldrig har mødt, og som måske bor i en helt anden egn af landet.

Jeg mener, at det er så umådeligt vigtigt, at vi holder fast i det nationale værdifællesskab, som ikke er skabt af staten, men som er et folkeligt fællesskab bygget på et fundament af tillid, frihed og respekt.

Når vi styrker det nationale værdifællesskab, kan vi tage fat på at gøre staten mindre, afskaffe DJØF-vældet og give mere ansvar og frihed tilbage til danskerne.

Kommunen har ikke følelser. Den har kun regler
Ulla Astrup fra Struer lider af Parkinson og skoliose. Hun er fysisk nedbrudt af sin sygdom, og det er indlysende, at hun ikke kan arbejde og forsørge sig selv. Vi har fået sagen belyst i flere medier.

Alligevel nægtes hun førtidspension af kommunen, som insisterer på at arbejdsprøve hende, og som trækker hende gennem et DJØF-helvede af forløb, udredninger, vurderinger, skemaer, visitationer, møder og rapporter.

Struer Kommunes opførsel er et grotesk eksempel på, hvordan Mere Stat og Mindre Menneske har fået overtaget. For hverken staten eller kommunen føler ansvar for mennesket. Institutioner har ikke følelser. De har kun regler og cirkulærer.

Det er os som et frit folk i et frit land, der har opbygget frivillige fællesskaber gennem mange generationer, der har følelserne. Vi kan se, at Ulla Astrup bliver umenneskeligt behandlet, og alligevel fortsætter det.

Førtidspension skal fjernes fra kommunens bureaukrater
I Nye Borgerlige mener vi, at jobcentrene skal helt væk. De skaffer ikke folk i arbejde, men koster mange milliarder i administration. Det er et bjerg af regler og love, som nedbryder de mennesker, der trækkes gennem møllen.

Tildeling af førtidspension skal fjernes fra kommunernes bureaukrater. Det skal i stedet udelukkende være en lægefaglig vurdering, om man kan arbejde eller skal have pension.

Vi ønsker nedsat et statsligt lægefagligt råd, som på baggrund af objektive kriterier kombineret med individuelle lægelige skøn tildeler eller afslår førtidspension.

Førtidspension skal kunne tildeles tidsbegrænset i alt fra et år og op til folkepensionsalderen. Vi har afsat fem mia. kr. i vores økonomiske plan til at forbedre vilkårene for førtidspensionister. De tre milliarder sparer vi i administration ved at lukke jobcentrene.

Danskerne styres af en hær af DJØF’ere
Igennem de seneste mange år – en periode, der nok ikke tilfældigt falder sammen med, at antallet af indvandrere fra de muslimske lande er vokset voldsomt – har politikerne gennem staten og kommunerne i stort omfang erstattet det nationale værdifælleskab med regler og love.

Magten er blevet centraliseret, og i stedet for civilsamfundets frivillige fællesskaber, styres vi i dag af et system af regler udpenslet i tusindvis af paragraffer administreret af en hær af DJØF’ere, sagsbehandlere og konsulenter.

Et system, hvor tusinder af journalister og kommunikationsmedarbejdere har til opgave at forsvare systemet overfor borgerne.

Staten har taget over fra menneskene. Det er vi ikke blevet rigere af. Tværtimod er systemet blevet alt for dyrt og koster os milliarder af kroner i tomt arbejde hvert år.

Vi er heller ikke blevet friere. Tværtimod ensretter de mange tusinde regler, forordninger, bekendtgørelser og cirkulærer vores liv. Reglerne tager ansvaret fra dem, der ellers har både viden og empati til at agere menneskeligt og fornuftigt.

Hvorfor er det kommet så vidt?
Det er svært at forstå, hvorfor danskerne uden de store protester har ladet det frie folkelige fællesskab erstatte af en al for stor stat og alt for mange love og regler.

Måske hænger det sammen med, at tilstrømningen af så mange muslimske migranter over årene har gjort det sværere at opretholde det tillidsbaserede samfund.

Regler og endnu flere regler har været det eneste værktøj vi har haft, når så mange uden følelse for det nationale værdifællesskab skulle leve iblandt os med samme rettigheder som danskerne.

Vi skal ikke tilbage. Vi skal fremad. Men vi skal vælge en anden vej.

Retten til offentlig forsørgelse knyttes til statsborgerskabet
Vi kan styrke det nationale værdifællesskab ved blandt andet at knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Udlændinge må gerne være her og arbejde i Danmark, men de skal forsikre sig privat.

Jeg er overbevist om, at danskernes følelse af ansvar over for hinanden og værdifællesskabet således vil kunne bidrage til et samfund baseret mere på tillid og mindre på regler og kontrol.

Der er en lang vej til Mindre Stat – Mere Menneske. Men jeg oplever, når jeg taler med folk i alle egne af landet, at danskerne vil med på den vej.

Vi skal blive rigere og friere. Som ét folk i vores eget land.

God påske
Pernille