Jeg havde tidligere i dag møde med statsminister Mette Frederiksen, som gav en orientering om omfanget af den grænselukning, som hun fremlagde på et pressemøde her til aften klokken 19.

Det er ikke en fuld lukning. Og én bestemt gruppe er højst beklageligt IKKE omfattet af forbuddet mod indrejse: Asylansøgere.

Det er en stor fejl. Migranterne, der kommer til den danske grænse, udgør formentlig en stor sundhedsrisiko. De har rejst gennem mange lande. De har levet tæt sammen med mange andre, og de fleste af dem kommer fra lande og egne, hvor der overhovedet ikke er styr på smittespredning.

Det går bare ikke. Indrejseforbuddet må nødvendigvis også omfatte de migranter, der søger om asyl i Danmark. På lige fod med de tyske turister må de vendes om på grænsen og sendes tilbage, hvor de kom fra.

Hvis danskernes sundhed skal stå øverst på hylden, kan vi ikke tillade en ukontrolleret indrejse af migranter, som for manges vedkommende blot forsvinder ud i samfundet, uden nogen har styr på, hvor de opholder sig.

Begrænsning af indrejse er en god beslutning

Det er betryggende, at statsminister Mette Fredriksen i dag viste sig parat til delvist at lukke de danske grænser for at beskytte danskerne mod smitte med corona-virus.

Det er et nødvendigt skridt at tage. Og selv om EU-kommissionen tidligere i dag advarede EU’s medlemslande mod det, valgte den danske regering at sætte danskernes sundhed og sikkerhed over EU-bureaukraternes regler og advarsler.

Det skal statsministeren have ros for. Jeg vil rose hende igen, når hun udvider indrejseforbuddet til også at omfatte migranter, der rejser ind i Danmark for at søge asyl.

Illegale indvandrere skal opspores og afsondres

Et andet og voksende problem for folkesundheden er det faktum, at der opholder sig op mod 30.000 illegale migranter i Danmark.

Det er mennesker, som er uden for myndighedernes rækkevidde. De bor på skiftende adresser, de arbejder i den sorte økonomi, er sikkert ofte kriminelle, og de er ikke modtagelige for de anbefalinger, påbud og instruktioner, vi andre i denne tid efterlever for at begrænse smittespredningen.

Danskerne kommer til at lide mange afsavn i de kommende uger og måneder i kampen mod corona for at beskytte vores ældre, svage og syge medborgere mod at blive syge og dø af corona.

I den situation er det helt utåleligt, at 30.000 illegale migranter færdes i blandt os helt uden for myndighedernes rækkevidde og risikerer at sabotere vores kamp mod corona.

Nu sættes politi og militær ind på grænsen for at beskytte os mod smitte fra udlandet. Vi må kræve, at myndighederne udviser samme energi og beslutsomhed, når det kommer til illegale indvandrere.

De skal opspores, anholdes og afsondres fra samfundet. De udgør en smittefare, som vi ikke kan beskytte os imod, og som illegale har de ingen respekt for vores love, regler og forebyggende tiltag.

Kærlig hilsen
Pernille