08.05.2020 Titlen her er måske verdens mest slidte undskyldning for at indgå et kompromis. Men efter en lang dag, aften og nats forhandlinger om genåbning på Marienborg i selskab med de andre partiledere, er det en rigtig måde at udtrykke det på.

Det er stadigvæk et kompromis, men det er et kompromis, jeg vil være bekendt at stå ved.

Jeg ville derimod ikke have været mig selv bekendt, hvis jeg af taktiske grunde havde sluppet grebet og ladet regeringen tage ansvaret for genåbningen alene.

Neden for hvor jeg bor, ligger Restaurant Skotterup, hvor jeg spiser af og til. Nu får indehaveren lov til at åbne sin restaurant og ikke kun de få borde, han har stående udenfor. Dermed kan han forhåbentligt klare sig igennem og undgå konkurs.

Den samme mulighed får 1000’er af andre restauratører med denne genåbning. Ville jeg have kunnet se ham eller mig selv i øjnene, hvis jeg af en eller anden politisk taktisk grund ikke ville forsøge at gøre en aftale bedre og påtage mig ansvar?

Nej, det ved jeg, at jeg ikke ville kunne. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende og mærket konsekvenserne af politikernes spil for længe. Så kynisk bliver jeg aldrig.

Så jeg tager gerne kritikken, der følger med genåbningen. Jeg står på mål for, hvad jeg har aftalt med de andre og deler ansvaret. Sådan må det være.

Forskellige ønsker til genåbning

I forhold til regeringens udspil om genåbning onsdag eftermiddag om genåbningens fase 2 skete der det i løbet af forhandlingerne, at især venstrefløjen med SF og Enhedslisten ville åbne mindre og langsommere, og især Nye Borgerlige, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance ville åbne mere og hurtigere, end regeringen havde lagt op til.

Fra borgerlig side trak vi mod mere og hurtigere åbning af hensyn til landets økonomi, de private arbejdspladser, virksomhedernes chancer for at overleve og danskernes krav på igen at få større råderet over deres eget liv.

Fra venstrefløjens side ville man forsinke og forhale genåbningen af hensyn til større tryghed mod spredning af Corona, de offentlige ansattes arbejdsvilkår, usikkerhed om prognoserne og troen på, at staten hellere måtte fortsætte med at bestemme så meget som muligt over, hvordan vi lever vores liv.

Regeringen valgte at kigge vores vej. Måske fordi vores argumenter bare er bedre. Måske fordi Mette Frederiksen ved, at ansvaret for landets økonomi ligger på regeringens skuldre alene. Det ansvar hverken kan eller vil SF og Enhedslisten påtage sig.

Vi opnåede en genåbning, der fik restauranternes indeservering med nu frem for i næste fase. Det samme for barer og værtshuse.

Oplevelsesindustrien og meget af kulturlivet kommer med i løbet af den næste måneds genåbning i stedet for først langt hen på sommeren, som var regeringens oplæg.

Dertil hurtigere åbning af efterskoler, højskoler og en del af idrætslivet og foreningslivet, som regeringen også gerne vil have ventet med.

Det gik vores vej det meste.

Genåbning skal forhindre økonomisk selvmord

I løbet af weekenden og begyndelsen af næste uge fremlægger sundhedsmyndighederne retningslinjer for, hvordan genåbningen skal foregå i praksis.
Hvis retningslinjerne viser sig at blive en spændetrøje for de erhverv, som nu har fået lovning på igen at kunne tjene deres egne penge, vil jeg og med mig formentlig flere af mine kollegaer blandt de borgerlige partier protestere.

Jo mere samfundet sættes i stå, jo dyrere er det. For så meget større bliver regningen, og så mange flere går konkurs eller mister deres arbejde.

Vi politikere har derfor i går taget en række beslutninger, som indebærer en risiko. En risiko for, at smitten med corona spreder sig, flere bliver syge, flere kommer på hospitalet og flere dør. Hvor meget og hvor mange ved vi først om nogle uger.

Men de politiske beslutninger om corona er taget, og risikoen løbet med åbne øjne og efter adgang til al den viden og erfaring, som sundhedsmyndighederne har stillet til rådighed.

Den risiko ved genåbningen skal vi stå ved. Den skal sundhedsmyndighederne af andre hensyn ikke have lov til at modarbejde.

Den politiske beslutning går på, at der skal gang i hele detailhandlen igen. Restauranter, værtshuse og cafeer skal genåbne. Genåbningen skal give danskerne større magt over deres eget liv igen.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller sundhedsministeren kan tillade sig at opstille så stærke begrænsninger og betingelser for genåbning, at det enten bliver praktisk umuligt eller økonomisk selvmord for de erhvervsdrivende at åbne.

Jeg vil læse alt om afstandskrav, kvadratmeter-regler, åbningstider, kø-regler osv. med disse briller. Det skal kunne fungere.

Mange hilsner
Pernille Vermund