Nye Borgerlige fremsætter et forslag i Folketinget om, at atomkraft igen kan indgå i dansk energiplanlægning. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal bygge atomkraftværker i Danmark, men vi skal have gang i forskningen igen, også i offentligt regi.

Forslaget er en del af Nye Borgerliges klimarealistiske politik.

Fordele ved atomkraft

Atomkraft kan producere masser af energi uden nævneværdig forurening og uden udledning af CO2. Atomkraft har ydermere den fordel, at den kan producere energien, når vi skal bruge den.

Det store problem med vindkraft er, at energien produceres, når det blæser, og ikke nødvendigvis når der er brug for den. Atomkraft kan også bringe sikkerhedspolitiske gevinster ved at sikre uafhængighed af russisk og arabisk gas og olie. Atomkraft kommer derfor uden tvivl til at spille en stor rolle fremtiden.

Atomkraft udgik af dansk energiplanlægning tilbage i 1985, da Folketinget traf beslutning om dette. Det skete på baggrund af: ”den viden og teknologi, der er til rådighed i dag”, altså i 1985. En konsekvens af beslutningen har været at offentlig finansieret forskning i atomkraft i Danmark stort set har stået stille siden da.

Gang i forskningen

Der er nu gået 35 år. Atomkraftsteknologien har udviklet sig meget siden dengang, og der er i dag meget stort fokus på at reducere CO2-udledningen.

Det er derfor tid til at omgøre den beslutning. Den er ikke hensigtsmæssigt i dag, og Nye Borgerlige fremsætter derfor et beslutningsforslag om, at atomkraft igen kan indgå i dansk energiplanlægning.

Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal bygge atomkraftværker i Danmark, men vi skal gerne have gang i forskningen igen, også i offentligt regi. Det giver ikke mening i 2020 at de facto udelukke forskning i atomkraft.

Når man på forhånd udelukker bestemte løsninger, kan man være sikker på, at man ikke får den bedste og billigste energiforsyning på sigt. En dansk forskningsindsats på dette område kan bidrage til, at renere og billigere energi bliver tilgængelig i fremtiden.

Om det skal benyttes i Danmark, kan vi tage stilling til hen ad vejen baseret på sikkerhed, pris osv. i takt med at teknologien udvikler sig.

Atomkraftmodstandernes slogan var: Atomkraft- nej tak. Det er tid til at sige: forskning i atomkraft – ja tak.

Læs mere om atomkraft her

Peter Seier Christensen
Energi- og klimaordfører