27.04.2020 ”Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der forbyder muslimsk bønnekald at finde sted i det offentlige rum”.

Sådan lyder den korte tekst til det beslutningsforslag, som jeg og Nye Borgerlige i morgen sender til justitsminister Nick Hækkerup.

Hidtil har vi i Danmark været forskånet for, at islamiske budskaber råbes ud over vores byer og boligområder fra moskeer og minareter.

Men Folketingets partier har nægtet at træde i karakter og entydigt meddele forkynderne af islam i Danmark, at vi simpelthen ikke vil høre på muslimsk bønnekald i Danmark.

Folketinget har lagt ansvaret fra sig og overladt det til kommunerne at holde islam ude af samfundet og sikre, at tilhængerne af denne ideologi og religion dyrker deres overbevisning og tro under private former.

Det er ikke godt nok. Episoden i Aarhus i fredags, hvor en imam med elektrisk forstærkning lod islams budskaber gjalde ud over et boligkvarter, viser, at den kommunale forvaltning ikke har tilstrækkelig autoritet til at sikre os mod, at islam presser sig længere og længere ind i vores samfund.

Hverken forvaltningen på rådhuset eller politiet havde muligheder for at stoppe det. Tilladelsen til muslimsk bønnekald blev givet af en lokal ansvarlig for en fodboldbane, som ikke havde nogen betænkeligheder.

Det er uacceptabelt. Der må klar lovgivning til, der sikrer, at imamer, der kalder til bøn i det offentlige rum, bliver retsforfulgt og straffet.

Vi skal ikke tillade, at islam – i takt med at politikerne lukker flere og flere ind fra de muslimske lande, undlader at udvise de kriminelle og i øvrigt stiller offentlig forsørgelse til rådighed for udlændinge fra de muslimske lande – skaffer sig større og større indflydelse i vores samfund.

Der skal sættes en fod ned, og det skal være med en fast hæl, der signalerer: Hertil og ikke længere!

Derfor forlanger Nye Borgerlige, at folketingets politikere tager handsken op og siger fra muslimsk bønnekald og dermed for yderligere islamisering af Danmark.

Mange hilsner
Pernille Vermund