08.07.2017 Jeg mener, at politikerne i alt for mange år har svigtet danskernes tryghed. Politikerne har tolereret udlændinges kriminalitet med vold, skyderier, voldtægt, hærværk, overfald og tyveri som om det var en nødvendig byrde, danskerne var nødt til at acceptere.

Det er er det ikke. Vi skal ikke acceptere kriminelle udlændinges hærgen i Danmark. De skal fanges, dømmes og sendes ud af landet. Uden pardon. Uden undtagelse. Konsekvent efter første dom.

Og de skal ikke afsone deres straf i danske fængsler. De skal ud af vagten straks efter dommen og afsone i et lejet fængsel et sted i udlandet. Gerne langt borte fra Danmark.

Trygheden for danskerne skal tilbage.

Derfor er nedenstående to punkter helt centrale for os at få gennemført, når vi kommer i Folketinget og får indflydelse.

 

Kriminelle udlændinge skal udvises og aldrig lukkes ind i Danmark igen. Konsekvent efter første dom.

Det er Nye Borgerliges politik og jeg er overbevist om, at det er det, der skal til for at komme den stigende vold og kriminalitet i de muslimske parallelsamfund til livs.

For det første vil vi få reduceret antallet af uintegrerbare indvandrere ret kraftigt ret hurtigt.

Det er godt for trygheden i samfundet generelt. Det er godt for de lovlydige indvandrere, der dermed ikke skal mistænkeliggøres for deres landsmænds forbrydelser, og det er godt for politiet, som vil slippe for at skulle anholde de samme forbrydere igen og igen. Det er nok med én gang og så er det ud.

For det andet vil det have en stærk forebyggende effekt.

Det vil hurtigt gå af mode med at kaste med sten efter politi og ambulancer i Vollsmose, når konsekvensen er udvisning. Den unge indvandrer vil også tænke sig om en ekstra gang, inden han tager kniven i lommen på vej i byen. Bliver han pågrebet med et våben, er det ud af landet.

Ro og orden vil brede sig i ellers uroplagede bydele i Danmark.

 

Kriminelle udlændinge skal afsone deres straf i et lejet fængsel i udlandet

En tredjedel af de indsatte i Danmarks fængsler og arresthuse er udlændinge.

De er til besvær for fængselspersonalet. De er voldelige overfor personale og medfanger og lægger beslag på alt for mange ressourcer, der kan bruges bedre på det kriminalpræventive arbejde med danske fanger.

Udlændinge skal slet ikke sidde i danske fængsler. Det vil være meget mere praktisk at leje et fængsel i et fremmed land. Så kan de afsone deres straf der. Det kan foregå under ordentlige forhold men uden at bruge ressourcer på at resocialisere dem, for de skal aldrig ud i det danske samfund igen.

Efter afsoning kan de få en enkeltbillet tilbage til deres eget land eller til et andet land, der vil tage imod dem. Hvis de ikke vil rejse, må de blive siddende. Tilbage til Danmark skal de bare ikke. Aldrig.

Det koster 1.700 kroner i gennemsnit pr. indsat i døgnet i et dansk fængsel eller arresthus. Der er cirka 1.050 udlændinge i danske fængsler på en tilfældig dag. På årsbasis løber udgifterne op i 651.000.000 alene for at have udlændinge på kost og logi i fængsler og arresthuse.

Det kan gøres meget billigere i udlandet, hvor både lønninger og det generelle omkostningsniveau er lavere.

De sparede penge kan vi bruge forebyggende på at forbedre forholdene for udsatte danskere: Hjemløse, psykisk syge, misbrugere og udsatte børn. Grupper som vi ved af erfaring har stor risiko for at ende i kriminalitet.