Det er historisk, at Nye Borgerlige opnåede valg til Folketinget.

Det er kun sket få gange, at et parti dannet og bygget op fra bunden uden for Folketinget er lykkedes med at få mandater valgt ind. Vi ved, at kampen for danskernes frihed og sikkerhed ikke er vundet. Men den er begyndt, og vi er parate til at lægge alle vores kræfter i. For os i Nye Borgerlige handler politik ikke om magt. For os handler politik om værdier. De danske værdier.

 • De værdier, der binder os sammen som folk.
 • Den fælles historie, der skaber borgerlig solidaritet imellem os på tværs af landet og på tværs af sociale skel.
 • Og den fremtid for vores børn og børnebørn, som vi er sammen om at sikre bliver bedre end både vores nutid og vores fortid.

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Det var vigtigt under Lars Løkke Rasmussen og DF. Det er lige så vigtigt nu under Mette Frederiksen og Morten Østergaard. Lars Løkke udviste gennem alle årene en stærk ulyst til at løse problemerne fra bunden. Han ignorerede på lange stræk de reelle årsager til de problemer, vi står med, og han har konsekvent undveget de rigtige løsninger. I flere år lod han DF og LA skændes om lavere skat og en løsning på udlændingepolitikken. Ingen af delene kom i mål.

Min fornemmelse er, at det passede Lars Løkke Rasmussen helt fint. En fornemmelse, der i et vist omfang bekræftes af hans bog ’Befrielsens Øjeblik’, hvor han springer ud som socialdemokrat i den økonomiske politik og på udlændingepolitikken kritiserer Socialdemokratiet for at gå for langt.

Så det bliver ikke fra Lars Løkke Rasmussen, at vi fremover skal forvente os dynamik, fremdrift og handlekraft. Det vil være dumt og naivt at sætte sin lid til det.

Venstrefløjen vandt
Venstrefløjen vandt valget. Det må vi tage bestik af.

Og det er faktisk mit indtryk, at Mette Frederiksen har en rimelig forståelse for de problemer, som 40 års mislykket asyl- og integrationspolitik har påført det danske samfund. Desværre har hun bundet sig til Morten Østergaard. Og hvis deres forhold udvikler sig, så gruer jeg for de frugter, det træ kommer til at bære.

Jeg ønsker det bedste for Danmark og danskerne. Og hvis det kan afbøde Morten Østergaards og venstrefløjens landsskadelige udlændingepolitik, så vil jeg gå langt for at søge et kompromis med Mette Frederiksen. Vi taler her konkret om:

 • at etablere et nyt asylsystem, så vi kan få lukket for spontan asyl i Danmark
 • at få kriminelle udlændinge udvist konsekvent
 • og at sikre, at offentlig forsørgelse går til danskere, der har behov og ikke til udlændinge.

Ingen korslagte arme
Nye Borgerlige kommer ikke til at sidde med korslagte arme i fire år og se på, imens de radikale og venstrefløjen undergraver danskernes frihed og sikkerhed. Hvis vi får muligheden, byder vi os til med bedre løsninger. Vi kommer også til at søge indflydelse og samarbejde med regeringen på andre områder:

 • Syge og nedslidte danskere fortjener en langt bedre behandling. I dag piskes de rundt af jobcentrene. Det skal stoppes.
 • Decentralisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor er en helt central opgave. Både for at genskabe friheden og arbejdsglæden for de ansatte og for danskernes tillid til de offentlige institutioner.
 • Lokale politistationer skal genåbnes for at øge trygheden og sikkerheden i vores samfund.
 • Folkeskolen skal have større frihed til ledelse, lærere og forældre.
 • Og så skal vi sikre en socialpolitik med fokus på de mest udsatte, frem for flere puljer og tossede projekter. Den borgerlige solidaritet mellem danskerne skal ikke gå til formynderi og DJØF’eri.

Der er mange områder, hvor vi ønsker at bidrage med løsninger, der burde interessere Socialdemokratiet. Løsninger, der ikke tager udgangspunkt i flere og højere skatter, men i mere frihed og tryghed til danskerne. Jeg kalder det NY borgerlig politik.

Borgerlige renæssance
For Danmark har brug for en borgerlig renæssance. Vi borgerlige skal formulere, debattere og vise, at borgerlige værdier og de løsninger, der følger, er bedre end dem, der kommer fra venstrefløjen. Også her har Venstre, som mangeårig leder af det borgerlige Danmark, desværre svigtet.

 • Venstre har stået bag centraliseringen af Danmark.
 • Venstre har stået bag DJØF’iseringen og bureaukratiseringen af den offentlige sektor, hvor de offentlig ansatte er blevet skamredet af regler og kontrol.
 • Og Venstre har ladet den offentlige sektor vokse i stedet for at lade danskerne bestemme mere selv – også over flere af deres egne penge.

Vi vil gerne bidrage med at formulere NY borgerlig politik, hvor danskernes frihed som folk og nation står i centrum. En ny borgerlig politik der bygger på, at vi danskere kan meget mere, hvis vi får lov. Vi ønsker et samfund, hvor politikerne blander sig mindre i danskernes liv og hverdag. Vi vil give magten tilbage til de danske familier.

Al politik er værdipolitik
Nye Borgerlige er et værdipolitisk parti. For os er al politik værdipolitik. Vi skal give det danske værdifællesskab et stærkere indhold og styrke den borgerlige solidaritet.

Det er ikke velfærdsstatens love og regler, som tilskynder os til at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv – til at tage os af de ældre, de syge og de svage. Det er det danske værdifællesskab og den borgerlige solidaritet imellem os, som er udviklet gennem generationer, og som ligger dybt i vores danske kultur. Uden den tillid mellem os danskere, som det kulturelle værdifællesskab har skabt inden for rammerne af nationalstaten, ville velfærdsstaten slet ikke kunne fungere.

Og mange af de problemer, vi slås med i velfærdsstaten i form af alt for mange og alt for komplicerede love og regler, for megen kontrol og umyndiggørelse hænger sammen med, at tilliden mellem os er ved at blive afløst af en regel-styret stat.

Det er her det borgerlige Danmark har den største opgave med at få danskerne engageret i en borgerlig renæssance: At styrke det kulturelle værdifællesskab for derigennem at kunne reformere velfærdsstaten

 • så politikerne bestemmer mindre og danskerne meget mere selv
 • så den borgerlige solidaritet igen kommer i højsædet
 • og så vi deler med hinanden og tager vare på hinanden i Danmark, fordi vi er danskere i vores eget land og føler en samhørighed og solidaritet med hinanden som folk.

Decentralisering
Derfor skal vi decentralisere. Pengene skal i langt højere grad følge den enkelte borger, så danske familier får friheden tilbage og civilsamfundet kan blomstre. Formynderiet skal væk. Jobcentrene skal nedlægges. Syge og nedslidte skal mødes med hjælpsomhed i stedet for mistænksomhed og kontrol.

Socialpolitik har i alt for mange år handlet for meget om projektmageri og for lidt om de danskere, som har særlige behov. Det er så vigtigt at få vist, at borgerlighed BÅDE handler om frihed til den enkelte OG om respekt for hinanden og for det fælles – vores fælles land, de fælles penge i skatteindbetalinger, de fælles naturværdier og de fælles kulturelle værdier, som vi er rundet af.

Borgerlighed er ikke ’enhver er sig selv nok’. Borgerlighed forudsætter et fællesskab, men med meget mindre regelstyring, mindre magt til djøf’ere og politikere og færre love og enklere regler.

Frihed, familie, fremskridt og fædreland
Det er med disse tanker, at vi i vores folketingsgruppe har besluttet at tildele os hver en værdipolitisk overskrift for vores mange ordførerskaber. Med blot fire medlemmer i folketingsgruppen kommer vi hver især til at beskæftige os med mange forskellige politikområder. Men al politik er for os værdipolitik, og det udtrykker vi i fire ord:

Frihed, familie, fremskridt og fædreland. Lars Boje Mathiesen er Frihedsordfører. Mette Thiesen er Familieordfører. Peter Seier Christensen er Fremskridtsordfører. Og jeg selv er Fædrelandsordfører.

Fædreland
Danmark er vores fædreland. Det er her, vi er født, her vi har hjemme, her fra vores verden går. Som fædrelandsordfører vil jeg bestræbe mig på, at få danskerne til at reflektere over Danmarks 1000års historie, vores fælles sprog, fælles værdier, tilliden mellem os og den borgerlige solidaritet.

Vi danskere har kun én plet på jorden, der er vores – det er Danmark. Det er vores ansvar som danskere at passe på den danske kultur og de danske værdier. Det er der ikke andre i hele verden, som hverken kan eller vil.

Vores arv forpligter. For det er vores fædreland, der giver os friheden. Og det er fædrelandet, der sikrer vores værdier til kommende generationer. Vi skal passe på, vi ikke mister det, fordi vi glemte at sætte pris på det. Fordi vi overgav os til andre luftige ideer om det multikulturelle samfund eller til EU’s overstatslige ideologi.

Det er min opgave som fædrelandsordfører. Det er grundlaget for Nye Borgerlige: At passe på friheden og fædrelandet.

Mange hilsner
Pernille