En stats vigtigste rolle er at sikre sine borgere imod indre og ydre fjender.

Det kræver et stærkt forsvar, en kontrol af landets ydre grænser, effektive domstole, et handlekraftigt politi, en høj retsbevidsthed i befolkningen og et veludviklet folkestyre.

I Danmark har regering og Folketing svigtet på alle seks punkter.

 • Forsvaret er skåret ind til benet.
 • Beskyttelsen af vores ydre grænser er svigtet af først EU, dernæst regeringen.
 • Domstolene er i dag så længe om at sagsbehandle, at det svækker retsbevidstheden.
 • Politiet har ikke har tid til at udføre gængse politimæssige opgaver.
 • Retsbevidstheden i vores samfund er under pres, fordi følelsen af retfærdighed svækkes, når ofre svigtes og gerningsmænd forsvares.
 • Og internationale samarbejder i EU og FN svækker vores demokrati.

Ny Borgerlige vil styrke Danmark:

 • Nye Borgerlige vil leve op til NATOs målsætning og afsætte 2% af landets BNP til forsvar og beredskab.
 • Nye Borgerlige vil udtræde af Flygtningekonventionen, stoppe al asyl til migranter og håndhæve landets grænser.
 • Nye Borgerlige vil effektivisere domstolene, så sagsbehandlingstiden reduceres og retssikkerheden styrkes.
 • Nye Borgerlige vil bekæmpe udviklingen imod en politistat og reducere politiets opgaver ved at sikre udvisning af udlændinge, der dømmes efter straffeloven samt basere narkolovgivningen på viden og erfaring fra lande, der løser opgaven bedre, end vi gør i dag.
 • Nye Borgerlige vil sikre, at strafudmålingen for forskellige forbrydelser står i forhold til almenhedens opfattelse af retfærdigheden. Gerningsmænd skal straffes og ofre skal beskyttes. Derfor skal forbrydelser mod liv og legeme; vold, røveri og voldtægt, straffes hårdere end simple berigelsesforbrydelser. Og udviste udlændinge skal udvises, uanset familiære- eller sikkerhedsmæssige forhold for den dømte.
 • Nye Borgerlige vil bevare vores danske folkestyre. Derfor skal enhver konvention eller overstatslig aftale i EU, der begrænser vores ret til selv at bestemme politikken i vores eget land, reformeres, ultimativt opsiges.

Og vi anbefaler naturligvis et NEJ til at afgive selvbestemmelse over vores retspolitik ved folkeafstemningen den 3. december.

Kun ved at sikre et stærkt forsvar, kontrol af landets ydre grænser, effektive domstole, et pålideligt politi, en høj retsbevidsthed i befolkningen og et stærkt folkestyre, kan vi bevare Danmark som et frit og selvstændigt land.