Det er ingen hemmelighed, at den seneste tid ikke har været en dans på roser for Nye Borgerlige. Det kommer ikke bag på mig. Sådan er det ofte, når der er omvæltninger i ledelsen i et politisk parti. 

Da vi i sin tid stiftede Nye Borgerlige, meldte jeg klart ud, at jeg max ville sidde to valgperioder i Folketinget. Da dette er min sidste valgperiode, og jeg derfor skal overdrage formandsposten til en anden, før regeringen smelter sammen, så er det min vurdering, at det mest ansvarlige er at gøre det nu og ikke for tæt på et folketingsvalg.

At et helt nyt folketingsmedlem med relativt få personlige stemmer vælger at melde sig ud efter tre måneder og tage sit mandat med til et andet parti, bestyrker mig i, at min vurdering er rigtig. Selvom både politiske kommentatorer, journalister og politiske modstandere formentligt ville elske, at der var uro i Nye Borgerlige tæt på et valg, så er det min vurdering, at den uro, mit formandsskifte uanset timingen ville skabe, er bedre at få overstået nu. 

Fuld skrald fra alle

Jeg kan mærke, at den seneste tids stormvejr har vækket en ild i mig, som giver mig lyst til at kaste al min energi ind i politik. Jeg har fået mere blod på tanden, end jeg har haft længe.

Dem, der har skrevet Nye Borgerliges nekrolog, har jeg lyst til at gøre alt, hvad der står i min magt for at modbevise.

Forleden dag konstituerede vi os på ny i folketingsgruppen, og jeg har valgt at tage ansvar for mange ordførerskaber, som er vigtige for det borgerlige Danmark. 

Jeg havde håbet, jeg skulle lave lidt mindre, da jeg tog beslutningen om at trække mig tilbage som formand. Men jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil læne mig tilbage. Vi er nu kun fire i folketingsgruppen, og derfor skal den have fuld skrald fra os alle.

Mine nye ordførerskaber

Jeg er blevet ordfører for områderne erhverv, forskning, fødevarer, kirke, kultur, landbrug, medie, miljø, ret, skat, uddannelse samt det danske mindretal.

Alle ordførerskaberne glæder jeg mig til at kaste mig ind i med min nye, blomstrende energi, men jeg vil lige benytte lejligheden til at fremhæve tre af dem.

Erhverv: Vi skal gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Det gør vi i Nye Borgerliges økonomiske plan mulighed for ved blandt andet at sænke selskabsskatten samt rente- og aktiebeskatningen. En erhvervspolitik med lav skat i stedet for tilskud er efter min mening langt bedre, end at politikerne blander sig i alt.

Landbrug: Jeg vil kæmpe for bedre rammer for landbrugsproduktion og de tilknyttede virksomheder, så landbrugserhvervene bliver i Danmark og kan blive en vækstmotor for landdistrikterne. Brandbeskatter vi landbruget, så sendes produktionen bare steder hen, hvor der hverken er tjek på dyrevelfærd, miljø eller CO2-udledning. Det må ikke ske.

Skat: Den nye regering vil gøre skattesystemet endnu mere komplekst. Jeg kæmper for det modsatte. Skattesystemet skal forenkles for både borgere og erhverv. Vi har i Nye Borgerlige en fuldt finansieret plan for, at der fremover kun bliver én skattesats at regne med. 

Vi skal videre

At tænde et lys i mørket for de danskere, der som jeg selv elsker vores dejlige land og tror på folkestyret, men som ser værdierne, friheden og fællesskabet smuldre som sand mellem fingrene på os, har været vigtigt for mig.

Det lys har vi tændt, og nu skal flammen bæres videre. Jeg er sikker på, at flammen vil fortsætte med at lyse op.

For vi kan, hvis vi vil – sammen.

Du kan se hele vores konstituering af folketingsgruppen her: https://nyeborgerlige.dk/ordforerskaber/

Kærlig hilsen

Pernille