Nye Borgerlige bakker ikke op om en klimalov med en målsætning om en reduktion af den danske CO2 udledning på 70 % i 2030. En sådan klimalov vil være 100 % populisme.

Det er glædeligt at læse i dagens udgave af Berlingske, at den meget erfarne erhvervsmand, Lars Rebien Sørensen udtrykker de samme synspunkter. Lars Rebien Sørensen er bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden og tidligere mangeårig topchef i medicinalkoncernen Novo Nordisk:

»Jeg undrer mig over, at man er havnet med en 70-procentsmålsætning. Jeg har lidt svært ved at se, hvorfor 70 pct. skulle være en realistisk, motiverende målsætning,« siger Lars Rebien Sørensen, der blandt andet frygter, at det ensidige fokus på at nå et ambitiøst mål i Danmark kan føre til, at vi eksporterer problemet til udlandet.

»Det nytter ikke noget, at vi sidder heroppe og klapper os selv på skuldrene og siger: Vi gjorde det. Vi reducerede vores CO2-udslip i Danmark. Og så har resten af verden overtaget vores forurening og sviner det hele til, fordi vi sådan set bare er interesserede i vores egen selvretfærdighed og selvrealisering. At eksportere problemet er ikke en løsning,« siger Lars Rebien Sørensen”.

Han peger derimod på forskning og udvikling som vejen frem. Det er Nye Borgerlige helt enige i. Vi opnår intet ved at sætte et overdrevent stort reduktionsmål for Danmark isoleret set. Det vil kun gøre os fattigere uden at have nogen effekt på globalt plan.

Læs vores energipolitik

Det handler bla. om, at en ensidig reduktion i Danmark i høj grad vil føre til at udledningen blot flyttes til udlandet. Efterspørgslen efter eksempelvis landbrugsprodukter forsvinder jo ikke, fordi Danmark ikke producerer varerne. De vil blive produceret i et andet land, og da Danmark er et meget effektivt land at producere landbrugsvarer i, kan det i værste fald føre til en større udledning samlet set. CO2 udledningen bliver reduceret i Danmark, men den tilsvarende eller større mængde bliver udledt et andet sted.

Det vil også gå ud over vores velstand, og velstand er vigtig, hvis vi vil være med til at udvikle den nye teknologi, som kan løse problemet på længere sigt.

Peter Seier Christensen

Klimaordfører, Nye Borgerlige