Dansk landbrug skal udvikles. Det skal ikke afvikles.

Jeg ynder at kalde danske landmænd for globale klimahelte. For hver gang dansk landbrug vinder markedsandele i udlandet, bliver der leveret landbrugsvarer produceret med mindst CO2-udslip, den laveste miljøpåvirkning og med den bedste dyrevelfærd.

Det forstår venstrefløjen simpelthen ikke – eller også vil de bare ikke forstå.

Efter dagens første forhandlingsmøde mellem alle de politiske partier om regeringens landbrugsudspil står det tindrende klart, at landbrugspolitik i Danmark aldrig må overlades til venstrefløjen.

Det vil betyde afvikling af dansk landbrug, ødelæggelse af et helt erhverv, og at et helt kulturlag i danskernes lange historie skæres ud.

Regeringens udspil om at reducere CO2-udslip og kvælstofudledninger er i sig selv voldsomt indgribende, men hvis venstrefløjen får indflydelse, bliver det meget værre.

Det var tåkrummende pinligt at høre på f.eks. Enhedslistens ligegyldige tilgang til hvor meget landbrug, de vil nedlægge. Venstrefløjen er klima-nationalister. På venstrefløjen er man fløjtende ligeglade med, at konsekvensen af at reducere dansk landbrugsproduktion bliver en stigning i produktion andre steder og samlet set et større udslip af CO2.

Det er den såkaldte lækage-effekt.

At, man på venstrefløjen helt mangler evnen til at drage relativt enkle logiske konklusioner, fordrer, at vi med en rationel tankegang tager et større ansvar, så dumheden ikke får flertal.

Vi – Peter Seier Christensen og jeg – lagde på mødet i dag vægt på, at når vi skal forhandle kvælstofreduktioner, skal andre og meget betydende kilder til kvælstofbelastning inddrages.

Vi ved, at kvælstof stammende fra vores nabolande transporteres med havstrømmene ind i de indre danske farvande. Vi ved også, at spildevand fra byerne spiller en rolle.

Vi kommer ikke til at acceptere, at byrden for at leve op til vandrammedirektivet udelukkende lægges på landbrugets skuldre.

Jeg forudser, at vi kommer til at sidde mange gange og i mange timer omkring forhandlingsbordet.

Heldigvis ser vi nogenlunde ens på udfordringerne i de blå partier, og vi skal nok finde ud af at samarbejde, så dansk landbrug også fremover bliver udviklet og ikke afviklet.

Det skylder vi hinanden – og dem, der kommer efter.

Kærlig hilsen
Pernille

Du kan læse hele regeringens udspil her:
https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Faktaark_om_regeringens_landbrugsoplaeg.pdf