01.12.2018 Problemerne bliver ikke løst. Udviklingen bliver ikke vendt. Det er min konklusion, efter at have nærlæst finanslovsaftalen mellem DF og regeringen.

Indvandring fra især de muslimske lande har påført det danske samfund enorm skade på grund af politikernes katastrofale udlændingepolitik gennem mange, mange år.

De danske værdier er under pres, islam fylder mere og mere, og vores danske fællesskab trues af en form for multikulturalisme, hvor det danske folk, vores historie og egenart langsomt skiftes ud med noget andet.

I 2015 svigtede politikerne fatalt. De åbnede grænserne for en enorm tilstrømning og sad på hænderne. De lod det bare ske. Og end ikke den skade, evner de med denne aftale at råde bod på.

Tilstrømningen skal stoppes. Udviklingen skal vendes. Det nationale værdifællesskab skal styrkes.

Et asylstop er nødvendigt
Regeringen og DF stopper ikke tilstrømningen. Antallet af uintegrerbare udlændinge vil stige i de kommende år. Det vil ikke falde.

Det skyldes, at hverken DF eller regeringen ønsker at gribe fat om nældens rod og indføre et stop for spontan asyl til Danmark. Et asylstop er det eneste, der effektivt vil bremse skaden og skabe mulighed for at vende udviklingen.

Men det vil DF og regeringen ikke, fremgår det af teksten, hvor der står: ”Regeringen og Dansk Folkeparti finder, at dem, der har behov for beskyttelse på grund af krig og ufred skal have det. Men når der er fred i hjemlandet, skal flygtningene hjem igen”.

At stoppe tilstrømningen til Danmark lader DF og regeringen afhænge af, at der bliver fred i Mellemøsten. Det er altså ikke danskerne, der skal bestemme, hvem og hvor mange vi lukker ind i vores land. Det overlades til diktatorer som Assad eller islamister i Islamisk Stat at afgøre.

Det er ikke acceptabelt, og derfor vil Nye Borgerlige insistere på, at enhver der vil være statsminister med vores støtte, skal indføre et asylstop. Vi danskere skal have lov til at bestemme i vores eget land. Jeg håber, at DF besinder sig og vil bakke op.

Det er utroligt, at regeringen og DF har arbejdet med denne aftale i mere end et år uden at kunne nå frem til den mest indlysende og logiske konklusion: Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. De skal slet ikke herop.

Udlændinge skal forsøge sig selv
I stedet har DF og regeringen aftalt, at ændre integrationsydelsen til en ’selvforsørgelses- og hjemrejseydelse’ for at give indtryk af, at man løser problemerne.

Udover det selvmodsigende i at kalde en offentlig ydelse for noget med selvforsørgelse er det efter min mening et røgslør, som man lægger ud over de problemer, der ikke bliver løst.

Regeringen og DF har da heller ikke opstillet noget konkret mål for, hvor mange på midlertidig opholdstilladelse, der skal ud af landet, og også her venter man tålmodigt på fred i Mellemøsten, før de nye regler kan få en effekt.

Der er heller ikke sat en bom ned for, at migranter på midlertidig opholdstilladelse kan blive til indvandrere og få permanent opholdstilladelse. Det problem berører aftalen slet ikke.

Med de nyeste tal fra Danmarks Statistik som viser, at antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark er steget eksplosivt og allerede nu er på et niveau, som Danmark Statistik havde forudset først skulle indtræffe i 2050, burde netop dét have været et centralt punkt for DF og regeringen at gribe fat i.

Tallene viser, at 20% af alle kontanthjælpsmodtagere er indvandrere. Tallene viser ifølge Finansministeriet, at den ikke-vestlige indvandring vil koste statskassen 33 milliarder kroner om året  de næste 82 år.

Den regning kan kun bringes ned, hvis man stopper tilstrømningen ved at indføre et asylstop og samtidig forlanger, at alle udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Kan man ikke det, må man tage et andet sted hen.

Aftalen mellem DF og regeringen kommer ikke i nærheden af at reducere den regning, som danskerne hvert år betaler for politikernes manglende vilje til at løse udlændingepolitikken fra bunden.

Derfor vil Nye Borgerlige fastholde, at enhver, der vil være statsminister med vores støtte, skal knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab.

Udlændige, der skaber værdi for vores samfund og deler vores værdier, skal være velkomne. Men de må tjene deres egne penge og i øvrigt forsikre sig mod arbejdsløshed. Danskerne skal ikke betale.

Alle kriminelle udlændinge skal ud
Det er positivt, at både regeringen og DF har erkendt, at kriminelle udlændinge i større omfang skal udvises. Nye Borgerlige mener, at alle udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal ud af landet. Det krav vil vi stå fast på, og det lader til, at der er så meget bevægelse, at DF og regeringen er på vej i samme retning.

Inger Støjbergs bestræbelser på at etablere et fængsel i udlandet vil være et stort skridt fremad, så de udviste rent faktisk kommer ud af Danmark.

Nye Borgerlige vil insistere på, at når de er kommet ud af Danmark og sidder i et fængsel i udlandet, så skal de selvfølgelig ikke få lov at komme tilbage efter endt afsoning. Så må de tage hjem eller blive siddende.

At sætte de kriminelle ud på Lindholm, indtil de kan komme ud af landet, lyder som en bedre løsning end så meget andet. Men med regelmæssig færgefart til Kalvehave flyttes problemerne blot fra Bording til en anden lille by i Danmark.

Jeg vil opfordre regeringen til at sørge for, at udviste kriminelle afsondres helt fra resten af samfundet, indtil udvisningen effektueres.

Lappeløsninger er ikke nok
Samlet set vil de nye lappeløsninger, som DF og regeringen nu vil indføre i de kommende år, måske betyde, at problemerne med uintegrerbare udlændinge i Danmark vil vokse langsommere, end de gør i dag.

Men udviklingen bliver ikke vendt. Det vil stadigvæk blive værre år for år – blot i et langsommere tempo.

Nye Borgerlige går til valg på at få løst problemerne fra bunden. Vi siger nej til flere lappeløsninger. Derfor har vi tre ufravigelige krav, og dem står vi fast på.

  1. Der skal indføres et asylstop
  2. Udlændinge skal forsørge sig selv
  3. Udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal udvises konsekvent efter første dom.