18.05.2019 Jeg er kommet til at skrive langt. Bær over med mig, men jeg synes, det er nødvendigt at forklare mig ordentligt.

Mange forklaringer går tabt i valgkampen, fordi der som regel kun er plads til korte replikker i debatterne og på tv.

Siden vi stiftede Nye Borgerlige for tre år siden, har vi brugt rigtig mange kræfter på at udvikle en udlændingepolitik, der løser problemerne fra bunden.

De fleste kender vores tre ufravigelige krav, som står i centrum, men vores udlændingepolitik indeholder flere konkrete forslag. De kan alle læses på linket nedenfor.

Jeg mener, at vores konkrete forslag er så præcise og målrettede, at vi med ret enkle midler og konsekvens kan få løst langt den største del af udfordringen.

Vores politik er baseret på sund fornuft, viden og erfaring. Den vil vende udviklingen, så problemerne skrumper i stedet for at vokse, så vi fjerner os fra svenske tilstande i stedet for at nærme os.

I respekt for værdierne
Og vi kan gøre det uden at gå på kompromis med vores egne grundlæggende værdier. Demokratiet er vigtigt for os. Lighed for loven er vigtig. Det enkelte menneskes frihed er vigtig. Principperne i retsstaten betyder rigtig meget for vores moderne samfund og for os i Nye Borgerlige.

Værdierne har været med os gennem udviklingen af politikken. Der er ikke skudt genveje eller hoppet over lave gærder. Vi har undersøgt og diskuteret til bunds. Det, der står, står vi inde for. Det er gennemarbejdet. Det kan gennemføres, og vigtigst af alt – politikken vil virke.

Vores udestående er selvfølgelig at få politikken og løsningerne forklaret til danskerne og overbevist politikerne. Det arbejder vi på. Det går meget godt ude i forsamlingshusene. Det går knapt så godt med politikerne på Christiansborg.

Om nødvendigt må konventionerne vige
Det er ikke sikkert, vi kan gennemføre alle de nødvendige tiltag og vende udviklingen uden at ændre nogle aftaler med EU, og måske er der en eller to internationale konventioner, som enten må sættes på pause eller vi må træde ud af. Det må vi så gøre. For lader vi være, så kommer vi aldrig i mål.

For mig er det vigtigt, at ændringer i Danmarks internationale aftaler i så fald sker i ordentlighed, efter forhandling og med respekt for for eksempel de frister, der ligger i aftalerne. Vi lægger hverken op til revolution eller international isolation af Danmark.

Tværtimod ønsker vi samarbejde på tværs af grænserne, men i vores eget land, skal vi kunne bestemme selv. Det er selvødelæggende at fastholde bindinger til aftaler, som uvægerligt vil lede til vores egen undergang. Det kan jeg hverken forsvare overfor mig selv, mine børn eller mit land.

Hvis nogen kan anvise en vej til at indføre et asylstop, udvise kriminelle udlændinge og kræve selvforsørgelse af udlændinge her i landet inden for alle de internationale aftaler, så er det fint med mig. Det vigtigste for os er, at problemerne bliver løst fra bunden.

Det er vores generations ansvar
Og løsninger skal vi gennemføre. Det er uafvendeligt. Hvis politikerne ikke griber fat om nældens rod, vil vi fortsætte i en gal retning. Problemerne vil vokse, og vi vil påtvinge vores børn at tage langt alvorligere skridt, end det er nødvendigt i dag.

Det kan vi ikke tillade os. Det er vores generation, der har skabt problemerne. Det er også vores generation, der skal løse dem. Regningen skal ikke smides børneværelset.

Lars Løkke Rasmussen har endegyldigt svaret, at han ikke vil tage ansvaret på sig. Det sagde han i forgårs med ordene ’der er sådan set ikke noget at snakke om’.

Lederen af landets ældste parti med rødder i bondelandet, andelsbevægelsen og højskolerne afviser kategorisk at fastholde danskernes ret til at bestemme i eget land. Han afviser endog at tale om det.

I samme omgang erklærer han, at han hellere vil gå i regering med Socialdemokratiet og samarbejde med de radikale om EU og udlændingepolitikken.

Løkkes ansvarsløshed er ubegribelig
Det er ansvarsløshed på et plan, som jeg savner ord for. Hvis han da så bare havde en plan selv for, hvordan han vil løse problemerne. Men det har han ikke. Han giver nærmest indtryk af, at problemerne allerede er løst, og der ikke skal gøres mere. Det gør mig faktisk vred at høre på.
Jeg tror især, jeg bliver vred, fordi jeg ved, at på et tidspunkt sprænger ballonen. Lader politikerne problemerne vokse, vil danskerne en dag have fået nok og begynde at tage loven i egen hånd. Så smuldrer værdierne for os. Så taber vi det, vi kæmper for på gulvet.

Friheden, demokratiet, tilliden, retsstaten – alt det risikerer vi, fordi en mand som Løkke ikke er sit ansvar voksen. Fordi han nægter at se virkeligheden, som den er, men kun ser det, han foregøgler danskerne.

Hellere nu end efter valget
Selvom Lars Løkke Rasmussen forleden afviste vores tre ufravigelige krav, og jeg selvfølgelig havde håbet på, at han havde vist sig mere fornuftigt, så er jeg tilfreds med, at han gør det nu frem for efter valget.

Det giver danskerne klar besked. Løkke vil insistere på at lukke flere uintegrerbare indvandrere ind, han vil insistere på, at kriminelle udlændinge skal gå frit rundt i blandt os og han vil insistere på, at danskerne i al tid fremover skal blive ved med at forsørge udlændinge her i landet i stedet for, at de skal forsørge sig selv.

Magten er vigtigere. Den holdning deler han med Mette Frederiksen og med Kristian Thulesen Dahl. De prøver alle tre at bilde danskerne ind, at de sammen har styr på butikken og vil løse problemerne.

Men de gør det ikke. Når de har fået magten, fortsætter de, som de plejer. Det håber jeg, at rigtig mange danskere vil finde ud af inden 5. juni: At stemmer man, som man plejer, så får man mere af det samme.

Og det samme er bare ikke godt nok. Udlændingepolitikken kan godt løses fra bunden i respekt for vores demokratiske værdier og retsstatens principper. Vi har anvist, hvordan det kan gøres med sund fornuft og konkrete forslag.

Når vi bliver mange nok, der mener det stærkt nok, så kan vi få Danmark tilbage på sporet. Jeg giver alt, hvad jeg magter, men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg håber, du vil bakke op og være med.

Mange hilsner
Pernille