Men desværre valgte regeringen at se bort fra de gode forslag til tidlig pension, som vi i Nye Borgerlige havde givet ministeren med i tasken til forhandlingerne.

Det samme gjorde DF, som i stedet accepterede den røde version af tidlig pension. Resultatet er blevet ringe. Så ringe, at jeg og Nye Borgerlige ikke kan stå inde for resultatet.

Derfor er Nye Borgerlige ikke med i aftalen.

Vi havde stillet fire gode forslag for at gå med i en aftale. Hverken regeringen eller DF ville komme os i møde på nogen af dem:

  1. De syge og nedslidte skulle ud af jobcentrene og have en værdig behandling. Når de raske skulle have tidlig pension, kunne vi ikke efterlade de reelt nedslidte og syge til fortsatte årelange ressourceforløb og arbejdsprøvninger i de kommunale jobcentre. Det ville de andre partier ikke høre tale om.
  2. Når nogen fik tilbud om pension, skulle de, der efter mere end 41 år på arbejdsmarkedet fortsatte med at arbejde og tjene penge til sig selv og betale skat til samfundet, have en kontant skatterabat som anerkendelse for deres indsats. Det er dem, vi kalder Bjarne. Skatterabat blev hældt ned af brættet.
  3. Dimittend-dagpengene til de unge skulle afskaffes. Dels for at betale en stor del af regningen. Dels fordi arbejdsmarkedet har brug for arbejdskraften og dels, fordi det er umoralsk at raske og rørige unge mennesker skal kunne afvise at tage et job i Netto eller rengøring, blot fordi de har fået sig en universitetsuddannelse. Øget arbejdsudbud var ikke interessant for hverken regering eller DF.
  4. Skatten skulle ikke sættes op. Skattetrykket er allerede alt for højt, og vi havde gode forslag til, hvor pengene kunne spares andre steder i den offentlige sektor.

Hvis regeringen og DF var gået vores vej, ville vi have kunnet lave en aftale om tidlig pension til Arne med økonomisk ansvarlighed, stærke borgerlige fodaftryk og undgået både skattestigninger og at gøre arbejdsstyrken mindre.

Nu har vi fået en ræverød aftale om tidlig pension. Den er for de få. Den er for de raske. Den ignorerer de syge og nedslidte. Den er dyr og skal betales med skattestigninger, der vil ramme alle danskere – høj som lav.

Og regeringens egne tal viser, at det fortrinsvis vil være mennesker, der allerede er på offentlig forsørgelse, som får gavn af ordningen. Kun et mindretal af modtagerne vil være mennesker, der trænger til at komme tidligt på pension.

Det er grotesk, at man giver folk på efterløn en bedre ordning, men undlader at hjælpe de reelt nedslidte.

Aftalen om tidlig pension forringer over hele linjen danskernes tilskyndelse til at spare mere op til deres egen pension.

Det er ellers den eneste langsigtede løsning. Og det er den rigtige løsning til at give danskerne mulighed for selv at bestemme, hvornår de går på pension.

Det har vi i Nye Borgerlige en plan for, som vi meget gerne ville have bragt i spil i forbindelse med forhandlingerne.

Det var der ingen interesse for. Hverken fra DF’s eller regeringens side.

Konklusionen må være, at Danmark har en rød regering, som har vedtaget en ræverød plan baseret på stemmerne fra et parti, der påstår at høre til i den borgerlige lejr.

Du kan læse mere om Nye Borgerliges forslag til en borgerlig løsning for Arne (og Bjarne) her:

https://nyeborgerlige.dk/arbejdsmarkedspolitik/tidlig_pension_arne_og_bjarne/

 

Mange hilsner
Pernille Vermund