24.04.2017 Først saboterede Den Europæiske Menneskerettighedskonvention udvisningen af sigøjnerkongen Gimi Levakovic. Til trods for hans kilometerlange synderegister fik han lov at blive i Danmark.

I dag hører vi så, at en amerikansk hustru til en dansk mand må forlade landet, fordi Menneskerettighedsdomstolen mener, at det vil være ’etnisk forskelsbehandling’ at lade hende blive.

En dansker, der vender hjem med penge på lommen, køber sit hus kontant, bygger sig en forretning som selvstændig og bidrager til samfundet. Han må ikke tage sin amerikanske hustru med hjem til Nordjylland.

Derimod er migranter med flygtningestatus velkomne til at importere hele familier, som i stort antal aldrig kommer til at bidrage med andet end et nummer i køen på kommunekontoret.

Begge afgørelser er så tåbelige, at man ikke fortsat kan have tillid til, at de internationale konventioner gør gavn.

Folketinget må simpelthen tage sig sammen og fastslå, at når vi i Danmark vedtager en lov, så er det den, der gælder, uanset hvad en samling dommere i Strasbourg i deres krøllede hjerner kan fortolke ud af menneskerettighedskonventionen.

Det er kørt for langt ud. Det giver ikke mening, at et retssamfund som det danske skal lægge sig fladt ned som en kuet hund, når fortolkningen af internationale konventioner går imod danske interesser.

Politikerne må gøre to ting:

  1. Skrive menneskerettighedskonventionen ud af dansk lov, så danske domstole kan stå mere frit.
  2. Konsekvent indskrive i bemærkningerne til love om retspolitik og udlændinge, at dansk lov på disse områder står over europæisk ret og menneskerettighedskonventionen.

Vi skal sikre os, at de politikere, vi vælger til Folketinget, også er dem, der laver lovene, som vi skal rette os efter. For det giver os muligheden for at stemme dem ud – og andre ind – hvis vi ikke er tilfredse med, hvordan de lovgiver på vores vegne. Lovgivning for danskerne skal ikke udliciteres til fremmede magter og fremmede domstole, som ikke skal leve med konsekvenserne af de beslutninger, de træffer.

Lappeløsninger er en konsekvens af konventionerne

Gennem de seneste snart tyve år har skiftende regeringer sat lap på lap på vores udlændingepolitik. Regelsættet er blevet så omfangsrigt og kompliceret, at ingen kan gennemskue virkningerne længere.

At det er gået sådan, skyldes i høj grad de konventioner og aftaler i EU, vi har underlagt os.

Gang på gang står konventionerne og EU i vejen for at løse problemerne rigtigt og fra bunden. Derfor får vi halve løsninger med en masse undtagelser. Og resultatet bliver mistrøstigt dårligt. Vi får ikke løst de problemer, vi står med, og vi rammer en masse mennesker utilsigtet med de regler, der stilles op.

Selv en så banal sag, som da Folketinget besluttede at udlændinge ikke automatisk skulle have børnecheck til deres børn i hjemlandet, men måtte optjene retten ved at arbejde nogle år i Danmark først, blev underkendt af EU-domstolen.

Folketingets flertal stod ydmyget tilbage og regeringen måtte administrere imod loven og sende børnechecks ud af landet til børn, der aldrig havde sat deres ben i Danmark.

Det er på tide vi griber fat om nældens rod og siger fra.

”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget”, sagde Viggo Hørup engang. Lad os få den holdning tilbage.