Hvor ligger de bedste muligheder for Danmark?

Efter at have set Theresa Mays vision for Storbritanniens fremtid uden for EU og hørt EU’s lederes reaktion, er jeg ikke i tvivl.

Jeg vil hellere stå skulder ved skulder med Theresa May og forhandle en ny fremtid baseret på frihed, frihandel og national selvbestemmelse.

Det virker langt mere tiltrækkende end at stå sammen Juncker, Merkel og Hollande og forsvare åbne grænser for muslimske migranter, mere centralisering, flere love og mindre dansk suverænitet?

Danmark bør følge Storbritannien ud af EU. Og vi bør tage beslutningen så hurtigt som muligt.

Derfor opfordrer jeg til, at Folketinget udskriver en folkeafstemning om et dansk exit efter engelsk forbillede. Hurtigst muligt. Du kan støtte forslaget her…

EU har i mange år bevæget sig i en forkert retning. Den katastrofale håndtering af migrantkrisen i 2015, hvor EU lukkede en million muslimske indvandrere ind, slog hovedet på sømmet og bekræftede mig i, at EU ikke har svarene på Europas udfordringer.

Det nationale sammenhold er vigtigere end EU

Det nationale fællesskab vigtigt for mig –  det tror jeg, det er for rigtig mange danskere. Men det nationale er ikke velset i EU. Unionen overtager mere og mere af det, der tidligere var dansk.

Danskerne vil gerne holde hånden under dem, som ikke kan klare sig selv. De ældre, de udsatte, de syge og de handicappede. Men udlændinge er ikke automatisk en del af det fællesskab.

Danskerne er et stolt og frit folk, som trods vores lands lille størrelse har formået at forsvare Danmarks selvbestemmelse og frihed i mere end 1000 år. Det er fra den lange historie, at vi trækker vores kultur, værdier og nationale fællesskab.

Velfærden er national

Jeg forstår til fulde, at briterne siger fra, når EU kræver, at de britiske skatteydere skal forsørge og betale for enhver EU-borger, der tager turen over Kanalen. Det er ikke rimeligt. Det må være deres ret selv at bestemme.

I Danmark ønsker jeg, at retten til offentlig forsørgelse bliver knyttet til statsborgerskabet – fordi det at føle lysten og pligten til at tage os af hinanden, hænger sammen med, at vi er danskere – ikke EU-borgere.

Udlændinge skal være velkomne til at arbejde og bo i Danmark, hvis de forsørger sig selv, overholder vores love og respekterer vores grundlæggende værdier.

Men sådan må vi ikke indrette os for EU, fordi det strider mod unionstanken og traktaterne.

Jeg ønsker et Danmark baseret på danske værdier og et Danmark, hvor danskerne har ret til at bestemme meget mere selv.

For mig strider unionstanken mod alt det, der handler om at være dansk.

Vi kom sammen og vi går sammen

Danskerne sagde ja til at følges med Storbritannien ind i det daværende EF tilbage i 1972. Når briterne forlader EU, er det helt naturligt at spørge danskerne igen.

Min anbefaling er klar. Theresa May beskriver en fremtid med plads til national forskellighed, med fokus på frihandel og fredeligt samarbejde.

EU står for stadig mere magt centraliseret i Bruxelles, flere regler og mere snærende lovgivning, ophævelse af den nationale selvstændighed og et system, der ikke skaber velstand, men er sandet til i bureaukrati og overregulering.

Danmark bør følges med Storbritannien ud.