Jeg skal til et møde om socialt bedrageri med justitsminister Nick Hækkerup i morgen. Med mig har jeg et forslag om at oprette et rejsehold hos politiet, der skal arbejde sig til bunds i udlændinges svindel med sociale ydelser.

Sociale bedragere blandt udlændinge skal findes, sigtes, anklages, dømmes – og udvises.

Sociale bedragere afsløres for sjældent

Der sker masser af socialt bedrageri overalt i alle landets kommuner. Politiet får kun kendskab til en brøkdel, en endnu mindre andel kommer for retten og i alt for få tilfælde bliver de skyldige udvist.

Eksempel: En irakisk statsborger begik socialt bedrageri for 941.836 kr. Han boede ikke i Danmark, hvor han var tilkendt førtidspension og modtog boligstøtte. I stedet udlejede han sin lejlighed og levede i England under et falsk navn.

Sagerne om svindel bliver alt for sjældent afsløret af tre væsentlige årsager:

  • Kommunerne, politiet og skattevæsenet er for dårlige til at samarbejde
  • Der bliver efterforsket for lidt på mistanker
  • For få sager føres for retten.

Det er helt uacceptabelt, at kommunerne i stor stil udbetaler sociale ydelser og offentlig forsørgelse til udlændinge uden at sikre sig, at der ikke snydes og svindles.

Mange bedragere har udenlandsk baggrund

Stikprøver i lufthavnen i sommer viste, at over 50 procent af dem, der blev afsløret i at rejse på ferie samtidig med at de hævede enten dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse havde udenlandsk baggrund.  Ca. en tredjedel af dagpenge-, kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere har udenlandsk baggrund.

I dag tages der kun stikprøver, men kloge hoveder har regnet ud, at der ligger der for mellem 9 og 15 milliarder kroner i uafsløret socialt bedrageri

[1].

Det er selvfølgelig ikke alle 9 – 15 milliarder der står udlændinge bag, men det er rimeligt at antage, at når de er overrepræsenteret i statistikkerne for overførselsindkomster, vil de også være overrepræsenteret blandt dem, som begår socialt bedrageri.

Vores kendskab til de kriminalitetsniveauer, som udlændinge fra især Mellemøsten i øvrigt præsterer, gør det desuden usandsynligt, at udlændinge skulle være mere lovholdende, når det kommer til sociale ydelser.

Det skal vi ikke finde os i. Det skal vi ikke se igennem fingre med. De udlændinge, der misbruger danskernes tillid og vores meget gavmilde velfærdssamfund, skal afsløres, dømmes – og smides på porten.

Rejsehold mod socialt bedrageri

Forhandlingerne om politiets økonomi de næste fire år begynder fredag. Jeg tager forslaget om Rejseholdet med ind til bordet, som et centralt krav fra Nye Borgerlige.

Rejseholdet skal have ansatte med speciale i socialt bedrageri. De skal gå målrettet efter at få afdækket, hvordan udlændinge systematisk og bevidst udnytter danskernes godtroenhed.

Ude i kommunerne udbetales der milliarder i offentlige ydelser til udlændinge, hvoraf alt for mange har udviklet en snyde-kultur, der ligger så langt væk fra danskernes værdier, som man kan komme.

Men kommunernes ansatte og de ansatte i Udbetaling Danmark er slet ikke klædt på til at efterforske og afsløre snyderiet, som derfor er vokset i omfang, så det får direkte omkostninger for den velfærd, der ellers kunne komme ældre, svage og syge til gode.

De kommunale sagsbehandlere skal navigere i en uoverskuelig mængde regler og lovgivning – og har samtidig et arbejde, der skal passes. Læg hertil resultaterne af en rundspørge fra 2017[1] blandt folk der arbejder i en kommunal kontrolenhed. Her svarede 30,5 procent, at de havde været udsat for trusler eller intimidering og 10 procent svarede, at de havde været udsat for trusler om vold.

Socialt bedrageri skal give udvisning

Der skal andre boller på suppen, når det kommer til indsatsen mod socialt bedrageri. Der er brug for politiefterforskning, der søger bredt og dybt. Langt grundigere end kommunerne og Udbetaling Danmark gør i dag.

Hvis politiet begynder at lede, vil man også kunne afdække en større del af isbjerget, som vi dag kun ser toppen af.

Og så skal sagerne om socialt bedrageri føres til doms, og de udlændinge, der snyder sig til velfærdssamfundets goder, skal ud af landet igen. De har intet at gøre her.

Derfor må en ekstra politi- og efterforskningsindsats følges op med ændringer i udlændingeloven, så en dom for socialt bedrageri i alle tilfælde medfører udvisning uanset om frihedsstraffen gøres betinget.

Det vil være en god forretning at sætte en stopper for socialt bedrageri. Pengene vil komme mange gange igen i sparede udbetalinger, og vi vil få smidt en masse svindlere ud af landet.

Mange hilsner
Pernille

[1] Statistikbanken, tabel OFF10 – forsigtig opregning til 2018-niveau af samme opgørelse som det tværministerielle udvalg om bedre kontrol (link)

[1] Tallene stammer fra HK Kommunal som de er gengivet af Justitia i rapporten Kommunernes kontrol med modtagere af sociale ydelser, (2019), s. 6.