10.07.2019 ”Endnu engang har EU-domstolen svækket Folketingets forsøg på beskytte os danskere mod uhæmmet muslimsk indvandring. Det skal stoppes”.

Det siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, i forbindelse med at EU-domstolen i dag har afsagt en dom til fordel for en tyrkisk kvindes ret til at få ophold i Danmark, selvom hendes ansøgning var blevet afvist af de danske myndigheder.

”Dansk lov vedtaget af det danske Folketing er simpelthen blevet hældt ned af brættet. Det kan vi ikke acceptere. Konkret må regeringen efter dagens dom straks opsige Danmarks forpligtelser i forhold til associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet”, siger Pernille Vermund.

”Vi er nødt til at frigøre os fra det stadigt tungere åg, som EU-domstolen hænger på danskernes skuldre, hvis vi skal bevare Danmark som et selvstændigt land”.
Pernille Vermund mener ikke, at associeringsaftalen med Tyrkiet bør bestå, men erstattes af en mere tidssvarende frihandelsaftale, der ikke involverer fri udveksling af arbejdskraft.

“En aftale med Tyrkiet gav måske mening i 70’erne, da Tyrkiet var et sekulært land, som syntes på vej mod at tage europæiske værdier til sig. Det er er Tyrkiet ikke længere. Tværtimod. Det er reaktionært og dumt at fastholde en aftale, der ikke svarer til nutidens udfordringer. Derfor bør Danmark frigøre sig fra aftalen så hurtigt som muligt”, siger Pernille Vermund.

”Med de erfaringer, vi har i dag med indvandring fra Tyrkiet, giver det absolut ingen mening at holde en ladeport for indvandring fra Tyrkiet på vid gab”, tilføjer hun.
Nye Borgerlige anerkender, at associeringsaftalen ikke er omfattet af det danske forbehold for Indre og Retlige anliggender, men hvis det skal give mening at hævde, at udlændingepolitikken føres i Danmark, må suveræniteten på dette konkrete område tages tilbage.

”EU-domstolen anerkender ikke medlemslandenes behov for at sikre deres nationale værdifællesskaber. Gang på gang tolkes regler og aftaler til fordel for mere indvandring, flere rettigheder til andre landes statsborgere og lettere adgang til ophold”, siger Pernille Vermund.
Nye Borgerlige mener, at alene Folketinget skal fastsætte de regler og love, der regulerer adgang til Danmark, vilkår for ophold og ret til familiesammenføring for mennesker, der kommer fra lande uden for EU.

Politikerne lovede, at EU Ikke skulle regulere indvandring fra resten af verden til Danmark, men dommen i dag viser, at EU dikterer store områder af udlændingepolitikken. Den suverænitet skal regeringen og Folketinget tage tilbage med det samme”, siger Pernille Vermund.