Folketinget beslutter i denne uge at skærpe straffen for kriminelle, der udnytter corona-krisen til at begå kriminalitet.

I en tid, hvor hele samfundet er i knæ, og alle bringer ofre, er det helt uantageligt, at nogen stjæler de sparsomme værnemidler, udnytter de svage og ældre ved at udgive sig for at være sundhedspersonale til at franarre de ældre deres penge eller begår anden kriminalitet i skyggen af krisen.

Jeg og Nye Borgerlige finder det helt rimeligt at skærpe straffene, men vi har desuden presset på for, at udlændinge, der begår coronarelateret kriminalitet, selvfølgelig skal udvises.

Vi vil simpelthen ikke finde os i kriminelle udlændinge, der misbruger danskernes tillid og tålmodighed til at begå kriminalitet.

Samarbejde med DF

Regeringen har været lydhør, og der er nu flertal bag vores ændringsforslag. Det indskrives derfor i loven, at udlændinge – uanset, hvor længe de har opholdt sig her i landet – kan udvises, hvis de dømmes til frihedsstraf efter de skærpede regler om corona-kriminalitet.

Det har været et samarbejde mellem Nye Borgerlige og DF, hvor Peter Skaarup og jeg har haft tæt kontakt siden i torsdags for at få regeringen og Venstre til at indføre udvisningsbestemmelserne i lovgivningen.

Både justitsminister Nick Hækkerup og Venstres retsordfører Inger Støjberg er blevet overtalt, og det er nu et fælles ændringsforslag, som støttes af både regeringen og de borgerlige partier.

DF og Nye Borgerlige er langt fra enige om alt, men jeg er glad for, at vi kan samarbejde i Folketinget om at få nogle konkrete aftaler igennem, der trækker lovgivningen i den rigtige retning til gavn for danskerne.

Træerne vokser ikke ind i himmelen
Selv om vi med dette lovforslag får udvidet mulighederne for at udvise kriminelle udlændinge i større omfang, så løser det bestemt ikke alle problemer med kriminelle udlændinge.

For det første omfatter det kun de bestemte corona-forbrydelser, og det skal være en udlænding, der står til fængselsstraf, før udvisningen kan lægges oveni.

For det andet gælder udvisningen heller ikke automatisk for EU-borgere.

Og for det tredje er de skærpede regler stadigvæk underlagt konventionerne såsom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og afgørelserne ved menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Det insisterede både Socialdemokratiet og Venstre på.

Træerne vokser som sagt ikke ind i himmelen, men jeg er glad for, at erkendelsen af, at kriminelle udlændinge slet ikke skal have lov til at være i Danmark, breder sig ind i de andre partier – både til Socialdemokratiet og til Venstre.

Konsekvent og efter første dom
Det giver mig håb om, at vi nok skal lykkes med engang at overtale dem til, at kriminelle udlændinge selvfølgelig bør udvises konsekvent og efter første dom – og at det udelukkende skal være danske love og danske domme, der afgør, hvad der er gældende ret i vores land.

Om ikke andet, så vil de lytte, når danskerne kræver det af dem. Det er det, vi kæmper for.

Kærlig hilsen
Pernille