02.04.2020 Vi støtter i dag i Folketingssalen op om et stop for modtagelse af asylansøgere under Corona-krisen. For et par uger siden lukkede den danske regering grænsen for udlændinge – men ikke for migranter, der søger asyl.

Det skal der laves om på.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, for i Nye Borgerlige ønsker et asylstop. Vi vil helt afskaffe adgangen til at søge spontant asyl i Danmark – både før, under og efter Corona-krisen.

Jeg synes, det er et helt absurd, at migranter frit kan komme ind i Danmark for derefter at blive transporteret i bil af politiet til Sandholmlejren.

Migranter udgør i denne tid en reel smittefare, da de har rejst gennem flere lande og været mange mennesker tæt sammen. Det er helt uansvarligt at udsætte vores politifolk og danskerne generelt for den smitterisiko.

Vi danskere lider afsavn i denne tid. Vi gør os enormt umage med ikke at smitte hinanden for at redde vores udsatte, syge og ældre medborgere fra at dø af sygdommen.

Asylansøgere koster milliarder

Jeg mener ikke, at vi skal lukke migranter ind i Danmark. Men det er regeringen desværre ikke enig i, og derfor er der ifølge udlændinge- og integrationsministeriet cirka 25 personer, der har søgt asyl i Danmark, siden grænserne lukkede den 14. marts.

Det kan lyde af få, når det årlige tal er tæt på 3.000. Og det kan da også ses på tallene, at lukkede grænser op gennem Europa har en effekt. Men det er 25 for mange, og derfor skal vi helt afskaffe adgangen til at søge spontant asyl i Danmark.

Vi ved, at det koster flere hundredetusinde kroner at have en migrant på ophold bare det første år. Alene i 2016 kostede modtagelsen af asylansøgere hele 3 milliarder kroner. Derfor haster det med et asylstop.

Den nuværende asyllovgivning er dysfunktionel og inhuman, og den understøtter menneskesmugling. Asyllovgivningen påfører det danske samfund store skader over tid på grund af indvandringen af mennesker, der ikke deler vores værdier, ikke overholder vores love, og som direkte modarbejder vores frihed, demokrati og folkestyre.

Asylsystemet er hovedårsagen til de dybe skader, vores danske samfund er blevet påført gennem de seneste 40 år. Adgangen til asyl har tiltrukket tusinder og atter tusinder af migranter, der hverken har viljen eller evnen til at leve fredeligt blandt os danskere.

Asylstop strider IKKE imod Flygtningekonventionen

Der er rigtig mange gode grunde til at afskaffe adgangen til at søge spontant asyl i Danmark. Og det kan såmænd gøres med relativt enkle lovændringer uden at komme i konflikt med de såkaldte ’internationale forpligtelser’.

Et asylstop strider IKKE imod Danmarks forpligtelser i forhold til FN’s flygtningekonvention, har udlændinge- og integrationsministerens forgænger sagt i maj 2019.

Og Dublin-forordningen er en frivillig ordning for Danmark, som vi på grund af vores retsforbehold kan opsige til hver en tid.

Det er med andre ord kun mangel på politisk mod og vilje, der står i vejen for at afskaffe adgangen til at søge spontant asyl i Danmark.

Jeg håber, at et politisk flertal her i Folketinget finder det mod og den vilje til at indføre et asylstop – både under og efter Corona-krisen.

Vi skal ikke fortsætte med at skade vores eget land og støtte et inhumant system af menneskesmuglere. Vi skal passe på vores land og på danskerne.