05.05.2016 Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, taler ved to af partiets grundlovsmøder i dag.

I sin tale, som hun holder under overskriften STYRK DET NATIONALE VÆRDIFÆLLESSKAB, siger hun blandt andet:

“Politikerne på Christiansborg har svigtet befolkningen. Vi danskere er ikke længere herrer i eget hus. Politikerne har overladt magten til staten, til EU, til embedsmændene. Tiden er kommet, hvor befolkningen skal tage magten over eget liv tilbage.”

“Det nationale værdifællesskab er det moralske fundament – også under det økonomiske fællesskab. Det fundament kan ikke erstattes af en EU-forordning eller en dom i Strasbourg.

EU og konventionerne, skal ikke bestemme vores fremtid. Det er ikke EU og konventionerne, der sikrer vores frihed.

Danmark er danskernes ansvar. Det er op til os selv. Vi fik som borgere en fri forfatning i 1849. Hvis vi fortsætter med at misrøgte den frihed, vi fik, mister vi den igen.”

Talen kan læses her..