Det skal være slut med, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest vælger at blive selvstændig. Vi skal sørge for, at de selvstændige får meget bedre vilkår end i dag.

En af de væsentlige årsager til, at jeg selv er gået ind i politik, er at arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet. Vores erhvervsliv er fundamentet for vores samfunds eksistens. At arbejde for, at vi har et konkurrencedygtigt erhvervsliv, er det, som kan sikre danske arbejdspladser og penge til de ting, som vi gerne vil; både hver for sig og i fællesskab.

Et konkurrencedygtigt erhvervsliv får vi kun ved at skabe frie og uafhængige erhverv med mindst mulig politisk indblanding og færrest mulige myndighedskrav.

Derfor sætter vi i Nye Borgerlige ekstra fokus på vilkårene for små og mellemstore virksomheder – SMV’erne – i den kommende tid.

Der er en række udfordringer. Bureaukrati og høje skatter er kvælende for virkelysten.

Aktuelt er den socialdemokratiske regering og de socialistiske støttepartier ved at gennemføre endnu et angreb på små virksomheder og iværksættere. Det sker i ’Loven om krav til virksomheders brug af digitale bogføringssystemer’. Loven vil tvinge små virksomheder til at bruge dyre professionelle systemer, som ofte kræver, at små virksomheder også hyrer dyre professionelle bogføringseksperter til anvendelsen.

Det er endnu et resultat af, at erhvervsministeren og regeringens øvrige medlemmer intet ved om at drive virksomhed. De ved intet om erhvervsmæssige omkostninger. De ved intet om selv at få noget til at virke. De ved intet om, hvad der skaber vores arbejdspladser, vores indtægter og vores velstand.

Vi har brug for en ny regering. En ny borgerlig regering, der kender erhvervslivets vilkår.

En ny borgerlig regering, som anerkender betydningen af erhvervslivet som helhed – og ikke mindst betydningen af de mindre erhvervsdrivende og landets iværksættere.

En regering, som vil gøre HELE DANMARK rigere og øge den samlede velstand.

Læs om Nye Borgerlige SMV politik her:

https://nyeborgerlige.dk/temasider/bedre-vilkar-for-erhvervsdrivende/