I disse dage ser vi, hvorfor vi skal være et fuldgyldigt førsterangs-medlem af NATO, og hvorfor Danmark ikke skal være et andenrangs-medlem, der ikke betaler og bidrager i det omfang, som er aftalt.

Vi skal op på 2 procent af BNP, som vi har lovet, og alle ressourcer skal rettes mod NATO-samarbejdet, og skal ikke udhules af deltagelse i udviklingen af et fælles EU-militær.

Jeg husker min gymnasietid i slutfirserne, hvor det nærmest var en kamp at få lov at få undervisning. I store dele af skoletiden havde socialistiske lærere og socialistiske elever arrangeret demonstrationer og diverse happenings til kamp MOD forsvarssamarbejdet i NATO og til kamp FOR det socialistiske Sovjet-Rusland. Meget få var egentlig klar over hvor meget der stod på spil.

Når vi taler med store børn og unge, er det vigtigt, med udgangspunkt i situationen netop nu, at forklare hvor skrøbelig vores fred og vores frihed er. Det er nemt for os, der lever i forholdsvist frie, liberale demokratier i Vesten at blive ”lullet i søvn” og tro at fred, frihed og fordragelighed er hverdag for alle.

Prøv, sammen med de store børn og de unge, at lave en opgørelse over hvor mange mennesker af jordens 7 mia. der lever i frihed og demokrati med meget begrænset korruption og tyranni. Prøv ligeledes at se på i hvor lang tid vi i de vestlige demokratier, har levet vores frie liv. Liv, fri for fascistisk, islamistisk og socialistisk tyranni.

Sådanne opgørelser er naturligvis afhængige af metoder. Men hurtigt kan vi konstatere, at under 20 % af jordens befolkning er i nærheden af de frihedsrettigheder, vi nyder i Danmark. Og at disse frihedsrettigheder blot har eksisteret i en lille brøkdel af de tusindvis af år, menneskeheden har betrådt jorden.

Derfor må vi fortsætte vores kamp for friheden og dermed vores kamp mod fascismen, islamismen og socialismen. Herunder gennem et aktivt og fyldestgørende medlemskab af NATO og et hævet forsvarsbudget, der lever op til NATO’s målsætning.

Nye Borgerliges politik:

  • Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP
  • Mobiliseringsforsvaret genetableres
  • Materielefterslæbet skal indhentes
  • Værnepligt indføres for både mænd og kvinder
  • 10.000 indkaldes årligt til 9 måneders værnepligt
  • Nedlagte kaserner genetableres
  • En permanent og betydelig militær tilstedeværelse i Arktis