Når politikerne ikke ved, hvad de skal gøre, så læsser de en ’pakke’ ud over rampen til danskerne og pressen.

Det skete igen i dag, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede bandepakke nummer et eller andet.

Vi hørte en gentagelse af løftet fra 2018 om et nyt asylsystem. Hun gentog sit flere år gamle løfte om arbejdspligt til indvandrere, og hun spillede endnu en gang moster skrap med en række forslag om flere i fængsel og flere udviste.

Erfaringen med Mette Frederiksen har gjort mig kynisk

Måske er jeg ved at udvikle en kynisme overfor socialdemokratiske løfter. Men det er i så fald belært af erfaring.

Mette Frederiksen er ikke til at stole på.

Hvis man nu kunne regne med, at hun ville indføre et nyt asylsystem, som afskaffer retten til spontan asyl.

Hvis man kunne regne med, at hun ville fjerne retten til offentlig forsørgelse til udlændinge.

Hvis man kunne regne med, at når hun siger, at hun vil udvise kriminelle udlændinge, så ville det også ske i virkeligheden – ja, så ville hun ikke engang behøve at indkalde mig til en forhandling, så ville jeg bare sige: Sæt i gang, vi stemmer for.

Men man kan ikke stole på hende. Hun fører politik ved at lægge gode intentioner frem. De bliver bare aldrig ført ud i livet.

Gamle problemer – gamle løsninger

At indvandrere fra de muslimske lande og deres børn dominerer i de forkerte statistikker og fylder vores fængsler, er et faktum, som har været kendt i nærmest årtier.

Indvandrervolden er den nok mest modbydelige konsekvens af den forfejlede udlændingepolitik, som Socialdemokratiet og de andre store partier har ansvaret for, men nægtet at løse fra bunden.

Socialdemokratiet har været medansvarlig for at lukke de mennesker ind i vores land, som hun nu med hendes egen justitsministers ord indrømmer ’fylder fængslerne til bristepunktet’.

Men Socialdemokratiet har nægtet at sørge for, at de udlændinge, der ikke vil overholde vores love, selvfølgelig skal sendes ud igen.

De lukker dem ind, men nægter at smide dem ud

De vil gerne lukke dem ind, men de vil ikke sende dem ud. Så er det klart, det går galt.

40% af udenlandske voldtægtsforbrydere bliver aldrig udvist. Bare for at give ét eksempel. Man kan selv kigge videre i statistikkerne, hvis man vil have ødelagt sit humør.

Løsningen ligger ikke i at bruge flere milliarder på at bygge flere fængsler, selvom det af andre grunde kan være tiltrængt.

Indvandrerbandernes medlemmer bliver ikke afskrækket af en fængselsstraf. For dem er det nærmest et hæderstegn at sidde inde.

Når de kommer ud, fortsætter de, hvor de slap. Det kan man også se i statistikkerne.

Volden fortsætter. Dominansen fortsætter, og nye helt unge rekrutter af uintegrerbare indvandrerdrenge kommer til. Sådan har det været i årevis. Det holder ikke op.

De skal ud konsekvent og efter første dom

Det holder først op den dag, hvor partierne i Folketinget beslutter at udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom.

Det vil have en stærk præventiv effekt, og det vil reelt give danskerne den tryghed tilbage, som vi alle sammen burde have krav på.

I Nye Borgerlige er vi enige i, at straffene for vold generelt og overfaldsvoldtægter især er for lave. De bør under alle omstændigheder sættes op – af hensyn til danskernes retsfølelse.

Men statsminister Mette Frederiksen skal ikke have lov til at bilde danskerne ind, at hun med højere straf og et nyt fængsel vil kunne give danskerne trygheden tilbage, få indvandrervolden til at gå væk og få de indvandrere og efterkommere, der har vendt vores samfund og værdier ryggen til at blive gode danskere.

Vor Herre Bevares for en omgang hykleri.

Kærlig hilsen
Mette