Det skal være trygt og godt at blive ældre i Danmark. Men det er det desværre ikke for mange i dag, hvilket en ny undersøgelse, som Ældre Sagen har fået Danmarks Statistik til at lave, med al tydelighed viser.

Hver femte ældre, der modtager hjælp til bad, kan ikke komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det. Og hver tredje ældre, der har brug for hjælp til rengøring, får ikke gjort rent, når de har behov for det.

Den manglende pleje og rengøring gør ældre ensomme, da det kan afholde dem fra at invitere gæster og have samvær med andre mennesker. Sådan skal det simpelthen ikke være.

Pengene skal følge borgeren

Danskerne har forskellige behov. Det gælder fra barndommen og til alderdommen. Det skal systemet ikke lave om på, og derfor har vi i Nye Borgerlige respekt for danskernes forskellige behov. Det skal være trygt og godt for alle at blive ældre i Danmark.

Vi vil lade pengene følge den enkelte – selvfølgelig fortsat betalt over skatten. På den måde kan de ældre og deres pårørende selv bestemme, hvad de ønsker. Det er kernevelfærd, når det er bedst.

Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder som eksempelvis plejehjemsplads, mad og rengøring, skal gives som direkte tilskud på et bevis, man selv kan disponere over. For det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør.

Der skal være flere friplejehjem

På friplejehjem er der kortere fra den gode idé til konkret handling, der giver bedre trivsel for de ældre. I Nye Borgerlige mener vi, at der skal være friplejehjem i alle kommuner, hvilket der desværre ikke er i dag.

Når det er tilfældet, betyder det, at de ældre og deres pårørende ikke har reelle valgmuligheder alle steder i landet. Det vil de til stor gavn få med Nye Borgerliges politik.

Forleden var det en stor mediehistorie, at offentligt ansatte SOSU’er har et stigende og højt sygefravær. Vi ved fra Kommunernes og Regionernes Lønkontor, at det gennemsnitlige sygefravær for SOSU-ansatte i 2019 var på hele 16,3 % i 2019.

Til sammenligning var sygefraværet hos den private aktør OK-Fonden, der driver plejehjem over hele landet, kun på 5,2 % samme år. Forklaringen på den store forskel er enkelt. I det private er medarbejderne og lederne ikke pålagt snærende offentlige regler.

Her indretter man sig på borgernes betingelser i stedet for, at det er borgerne, der skal danse efter kommunens pibe. Vi vil lade ledelsen på de enkelte plejehjem – i samarbejde med beboerne og de pårørende – bestemme. Det skal politikerne og forvaltningen på rådhuset ikke blande sig i.

Kernevelfærden skal forbedres

De pensionister, der ikke har fået sparet nok op selv – og som ikke har nogen indtægter ved siden af folkepensionen – har virkelig ikke meget at leve for. Men med Nye Borgerliges politik bliver ældrechecken forhøjet med 12.000 kroner om året.

Det er helt rimeligt, for mange af de pensionister, som er afhængige af ældrechecken, har ikke haft mulighed for at spare tilstrækkeligt op til egen pension.

Og det er også helt rimeligt, når vi lader folkepensionen stige med velstanden, for de folkepensionister, der har lagt grundstenen til vores velstand i dag, skal have andel i velstandsfremgangen.

Derudover afsætter vi i vores økonomiske 2035-plan 43 milliarder kroner til at forbedre kernevelfærden i takt med, at der bliver flere ældre, og at vi lever længere.

Kort sagt skal alderdommen i Danmark være tryg, god – og værdig. Det kræver mere frihed, flere frie valg, og at udgifter til sundhed og ældreomsorg kan følge med udviklingen. Det sikrer vi.