Torsdag den 28. oktober blev der holdt en høring på Christiansborg, som jeg havde været initiativtager til, om problemerne i familieretssystemet.

Høringen var en succes, og den får forhåbentligt flere partier til at vågne op. Jeg kæmper i hvert fald videre for at vække dem.

Til høringen var der fra fageksperter gode forslag til at lave systemet om. Flere af forslagene lægger sig op af eller støtter det beslutningsforslag, jeg selv har fremsat for nylig.

Kortere sagsbehandling og mere retfærdige vurderinger

I beslutningsforslaget foreslår jeg blandt andet, at al sagsbehandling fremover skal behandles af Familieretten, hvor dommerne skal være specialister i familiesager.

Som det er i dag, behandles samværssager både i Familieretshuset og efterfølgende i Familieretten, hvilket er uholdbart, da det forlænger sagsbehandlingen. I mellemtiden oplever forældre på tragisk vis at miste kontakten til deres børn.

Til høringen drøftede vi også, at det nuværende sanktionssystem ikke fungerer hensigtsmæssigt. I dag kan bopælsforælderen få en bøde, hvis vedkommende ikke lader den anden forælder se barnet. Men det system har ingen virkning.

Sanktionerne for at misligholde rettens afgørelse om samvær er en af de ting, der er vigtige at kigge på. Derfor foreslår jeg og Nye Borgerlige i vores beslutningsforslag, at hvis man udøver samværschikane – eksempelvis afholder den anden forælder fra at have samvær med barnet – så skal retten tage det med i vurderingen af, hvem der skal have samvær og bopælsstatus.

For det må aldrig være sådan, at man bliver belønnet for at udøve samværschikane.

Der skal tages hensyn til alle parter

Til høringen var der også et interessant og ofte overset perspektiv på hele diskussionen. Nemlig, at hvis vi kun har fokus på barnets tarv som det eneste hensyn, så kan man udnytte det til at udøve chikane.

Hvis en bopælsforælder for eksempelvis afholder den anden forælder i at se barnet, så kan man i sidste ende lægge til grund, at det er barnets tarv kun at have samvær med bopælsforælderen, fordi det har mistet tilknytningen til den anden forælder.

Her pointerede Caroline Adolphsen, som jurist og lektor på Aarhus Universitet, at man skal huske, at hensynet til barnets tarv kun er ét ud af flere hensyn. Der skal også tages hensyn til samværsforældrenes tarv.

Alt i alt var det en rigtig god dag, og jeg blev glad for at se, at så mange mødte op. Det er den slags engagement, der gør, at vi kan få gjort noget ved det uretfærdige system.

Hvis du ikke kunne komme til høringen, men har lyst til at se den på video, så ligger den på Folketingets hjemmeside. Du kan tilgå høringen på følgende link: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/sou/tv.7291.aspx?date=2021-10-28