I alt for mange år har politikerne behandlet psykiatrien som et stedbarn i sundhedsvæsenet. Det er som om, psykiske sygdomme ikke er blevet anset som lige så ’fine’ eller alvorlige som andre sygdomme.

Det har medført meget lange ventelister, alt for få sengepladser og en stor mangel på kvalificeret personale.

Især børn med psykiske lidelser bliver tabere i et underprioriteret psykiatrisk sundhedsvæsen. Børnene bliver mere og mere syge, mens de venter på udredning og behandling.

Det er synd for børnene og deres forældre, men det er også ekstremt ufornuftigt, fordi jo længere man forhaler udredning og behandling, jo sværere bliver det at hjælpe barnet og den unge på ret fod igen.

De penge og ressourcer politikerne sparer i dag, kommer de til at bruge mangefold i fremtiden på længerevarende behandling og tabet af skatteindtægter fra de danskere, som bliver så syge, at de ikke kan arbejde. Det koster på velfærd andre steder.

I dag tog vi i Folketinget hul på forhandlingerne om en reform af psykiatrien. Jeg og Nye Borgerlige er indstillet på, at der skal sættes flere penge af og der skal tilføres flere ressourcer. Ikke bare direkte i sundhedsvæsenet, men også andre steder i samfundet for at forebygge at så mange børn og unge ender i psykiatriske behandling.

Vi mener, at folkeskolereformen, der ensretter og sætter skoler og børn i kasser, skal skrottes.

Og inklusionsreformen, der er baggrund for tvangsinkludering – og derved i mange tilfælde ekskludering af børn med særlige udfordringer – skal rulles tilbage.

Her er, hvad jeg og Nye Borgerlige blandt andet kæmper for ved forhandlingsbordet:

  • At der etableres flere senge i psykiatrien, så de indlagte bliver færdigbehandlet.
  • At personalet på landets bosteder får efteruddannelse og bedre værktøjer til at håndtere de ofte meget syge beboere.
  • At cand.pæd.psyk.-uddannelsen genoprettes, så skolelærere kan videreuddanne sig til skolepsykolog.
  • At skolepsykologen kommer tilbage på landets skoler, da der går alt for lang tid, fra der opstår en bekymring hos en lærer, til der kommer en psykolog ud for at tale med barnet og observere ham eller hende i klassen.

Der er i den grad behov for forbedring af både udredning, pleje og behandling af mennesker med psykisk sygdom.

Det kan og skal gøres bedre, og det kæmper vi i Nye Borgerlige for.

Kærlig hilsen
Mette