Den 23. maj deltog jeg ved en demonstration mod uddannelsessnobberi på Højbro Plads i København. Lærlingeoprøret bliver det kaldt, og det er der god grund til.

For om bare otte år vil der mangler 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked. Det er knap og nap indbyggertallet i Danmarks 8. største kommune, Randers.

Det er et kæmpe problem, at der i dag er der så lidt respekt for håndens arbejde og for faglærte. Politisk har der i alt for mange år været fokus på at få flere unge til at tage en gymnasial uddannelse.

Det er på høje tid at ændre kursen og stoppe uddannelsessnobberiet.

Regeringen snakker – men handler ikke

Sidste år mødte jeg murermesteren Dennis fra Nærum, efter han var gået viralt på sociale medier, fordi han undrede sig over, at medierne kun hylder studenter og glemmer eleverne på erhvervsskolerne.

Vi havde en god snak om mesterlære, lærlingeforløb, erhvervsuddannelser og kloge hænder. Mange af pointerne fra min snak med Dennis tog jeg med til et møde om fremtidens uddannelser med statsministeren.

Et stort opsat møde på Marienborg med politikere, meningsdannere og forskellige organisationer. Desværre er der ikke kommet noget ud af mødet, men sådan oplever jeg desværre tit, at det er med regeringen.

Store og flotte overskrifter – men mindre eller ingen handling efterfølgende.

Genindfør den traditionelle mesterlære

Jeg lagde ikke fingre imellem, da jeg på mødet fortalte, hvordan vi ser på spørgsmålet i Nye Borgerlige. Vi har – også på dette område – konkret politik på hylderne.

Vi vil målrette vejledningen i folkeskolen mere mod erhvervsuddannelserne og hæve karakterkravet for at komme i gymnasiet.

Og så vil vi genindføre den traditionelle mesterlæreordning. For nogle unge – særligt drenge – er et ensporet fokus på teoretisk viden nemlig ikke vejen til et godt liv.

Jeg har selv mødt dem i mit arbejde som skolelærer, før jeg blev valgt til Folketinget. For dem kan det være mere gavnligt allerede fra grundskolealderen at kunne gå i mesterlære på en arbejdsplads i stedet.

I dag er det allerede muligt i enkelte kommuner for elever, der ikke trives i folkeskolen, men vi ønsker, at det skal udbredes til hele landet. For ingen skal tabes i systemet, uanset om man bor i Holstebro eller Halsnæs.

Derfor foreslår vi, at de unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal have det. De unge skal kunne kombinere undervisning i dansk og matematik med mesterlære på en arbejdsplads fra 8. klasse.

På den måde gives der bedre muligheder for de unge mennesker, som oplever at blive tabt i et skolesystem fokuseret på teoretisk viden.

Og så er der behov for bedre faciliteter, flere kompetencer til lærerne, ordentligt værktøj og tidssvarende teknologi på erhvervsuddannelserne.

For i Danmark har vi en lang tradition for godt håndværk, og det skal vi udvikle – ikke afvikle.