Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en lang og sej kamp. Men nu sker der endelig noget.

På mit initiativ kommer der snart en høring på Christiansborg, der sætter fokus på de ulykkelige skæbner, som det uretfærdige familieretlige system skaber, når det kommer til skilsmisseforældres vilkår i forhold til samvær med deres børn efter skilsmisser.

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan den ene forælder kan vinde sager om samvær med børnene ved bevidst at forhindre den anden i at se sine børn.

Hvis for eksempel faderen ikke har set sine børn tilstrækkelig meget efter en skilsmisse, fordi moderen forhindrer faderen i det imod hans vilje, så ender moderen med at få tilkendt alt samvær med børnene, fordi faderen til sidst ikke vurderes at være er en del af barnets liv.

Skal tages alvorligt

Uanset, om det er moderen eller faderen, det går udover, er det et helt grotesk system, når systemet belønner den part, der skaber konflikterne og ikke overholder reglerne. Og det er noget af det mest ulykkelige, man kan forestille sig at blive udsat for som uskyldig forælder.

Der er alt for mange af den slags sager, hvor vurderingerne fra Familieretshuset er uretfærdige. Det skal tages alvorligt, og derfor ser jeg meget frem til den kommende høring i Folketinget.

Til høringen vil alt fra fagpersoner til advokater og almindeligt berørte forælder få lov at komme til orde og fortælle om deres oplevelser med det familieretlige system. Formålet bliver at give de politikere, der ikke forstår omfanget af problematikken, et indblik i de massive problemer.

Nye forslag på vej

Erfaringer og vidensdeling fra oplægsholderne skal klarlægge problemerne og svaghederne i det familieretlige system, og med udgangspunkt i de forslag, der vil blive fremlagt, vil jeg sørge for, at politikere på tværs af partierne på Christiansborg arbejder videre med løsninger, der kan styrke retssikkerheden i samværssager på sigt.

Jeg håber, at høringen vil være et wakeup-call. Jeg slipper i hvert fald ikke området, før der er retfærdighed og retssikkerhed i familieretssystemet.

Og høringen er selvfølgelig ikke mit eneste redskab i kampen. Jeg er også i gang med at formulere nye beslutningsforslag, som jeg kan tage med i folketingssalen til gavn for de børn og forældre, der er i klemme i samværssager.

På følgende link kan du læse mere om de urimelige sager, der på tragisk vis finder sted i Familieretshuset: https://nyeborgerlige.dk/retfaerdighed-og-retssikkerhed-i-samvaerssager/