Lige nu varmes der på Christiansborg op til de endelige forhandlinger om de 1,6 milliarder, der løbende skal gå til de lovbestemte minimumsnormeringer i daginstitutioner. Her er det Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten magtpåliggende, at landets godt 600 private daginstitutioner ikke får del i de penge.

Især børneordfører i SF, Jacob mark, kom i forbindelse med de indledende forhandlinger med en sand hitparade af falske påstande og insinuationer, der til sammen røber, at socialisternes modstand udelukkende er båret af et ideologisk had imod al privat virkelyst.

SF og Enhedslisten er åbenbart villige til at straffe børn, der går i private institutioner. Selvom de jo ellers også har godt af voksenkontakt. Og selvom mange af disse institutioner skal findes i tyndtbefolkede egne, hvor de er med til at holde liv i lokalsamfundene.

Falske påstande og insinuationer

For det første påstås det, at private tilbud ikke skal leve op til samme krav som de kommunale. Men faktum er, at private tilbud skal leve op til præcis de samme krav, som de kommunale tilbud – og de står også til regnskab over for kommunen.

For det andet påstås det, at vi ikke kan kontrollere, at pengene går til højere normeringer, fordi private institutioner må udbetale profit. Tværtimod vil de private institutioner netop være tvunget til at matche de kommunale, når der indføres en minimumsnormering.

Og helt aktuelt forsøger Jacob Mark at male et billede af, at private institutioner er et tilbud for de rige. Han gør det til et uoverstigeligt problem, at man ikke har indført et loft over forældrebetalingen.

Nu er det bare sådan, at friskolernes forening har tal, der viser, at et fåtal af private tilbud er dyrere, og her er der tale om et beløb på henved 200 kroner om måneden, hvilket ofte skyldes en særlig kostprofil.

Private dagtilbud er civilsamfundets sejr

De private dagtilbud er en succes, som vi i Nye Borgerlige gerne vil styrke. Derfor skal de private institutioner selvfølgelig have lige del i de afsatte midler. Men i Nye Borgerlige er vi grundlæggende imod puljer, som politikerne kan øremærke og fordele. Vores børnepolitik går ud på, at pengene skal følge barnet.

Det mener vi tjener både børn, personale og forældre bedst. Netop de private dagtilbud og friskolerne viser, hvordan civilsamfundet gang på gang sejrer der, hvor kommunen fejler. De gør det lige så billigt som kommunerne, og de gør det ofte bedre.

Kun en socialist kan finde på at straffe institutioner for at levere en bedre service end den kommunale. Der er brug for, at vi kommer væk fra en statsideologi, hvor børnene er taberne. Der er brug for Nye Borgerlige.