I dag har jeg været med til at præsentere den store infrastrukturaftale frem mod 2035, som vi i Nye Borgerlige har indgået sammen med regeringen og Folketingets partier.

Alt i alt er det en god aftale, der gennemfører nye investeringer og initiativer, som binder Danmark bedre sammen og gør samfundet rigere.

Mange danskere bruger lang tid i kø, har lang transport mellem hjem og arbejde og har ikke altid samme muligheder for kollektiv trafik, som man har i storbyerne.

Derfor er behovet for en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet stort, så det glæder mig, at vi er lykkes med, at de fleste milliarder til nye investeringer går til vejområdet.

Vejnettet udbygges

Flere og bedre veje er en forudsætning for en lettere tilgængelig og stærkere infrastruktur i Danmark. Derfor sikrer vi nu en udbygning og styrkelse af vejnettet de kommende år, der opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.

Det gælder blandt andet udvidelse af E45, færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen, etablering af en 3. Limfjordsforbindelse, motorvej til Kalundborg, motorvej mellem Næstved-Rønnede samt en Midtjysk Motorvej.

Projekter, der vil sikre vækst og fremgang i alle landsdele. Og samtidig sørges der for støjdæmpende foranstaltninger, som borgere i forskellige særligt støjbelastede områder længe har efterspurgt.

Brugerbetaling afskaffes

I valgkampen var en af mine mærkesager at få afskaffet brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund Kommune.

For det er helt urimeligt og konkurrenceforvridende, at der er brugerbetaling på en bro, der binder en kommune sammen.

Siden jeg blev valgt til Folketinget, har jeg selvfølgelig som lovet kæmpet benhårdt for en betalingsfri bro. Og nu sker det på lykkelig vis fra 2022. Fra da af rives betalingsmuren ned – til stor glæde for borgere og virksomheder i området.

Giver og tager i forhandlinger

Lige siden regeringen den 8. april præsenterede det 49-sider lange udspil ’Danmark fremad’, har jeg været ærlig om, at det langt fra er sikkert, at jeg kan komme igennem med vores mange transportønsker og gode argumenter.

Men jeg lovede at kæmpe benhårdt for det, og det synes jeg faktisk, er lykkes meget godt.

Selvom der selvfølgelig er dele i aftalen, som vi ikke havde prioriteret eller havde prioriteret højere, hvis vi havde flertal, har vi på nuværende tidspunkt kun fire mandater, og så må man give og tage i et forhandlingsforløb, hvis man vil være med i en endelig aftale.

Og det har været vigtigt for os i Nye Borgerlige. For vi vil gerne tage ansvar for, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen – til gavn for danskerne.

Det får vi nu med en styrket infrastruktur med bedre sammenhængende vejforbindelser i hele landet. På den måde binder vi i de kommende år Danmark bedre sammen.